Direct naar content

Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg

De Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd GGZ) is een van de (zorg)partners die de daadwerkelijke (na)zorg kan verlenen. De Jeugd GGZ heeft als wettelijke taak om jeugdigen geestelijke gezondheidszorg te bieden. Ze richt zich op het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoeningen.

Zorg

Het aanbod bestaat voornamelijk uit ambulante zorg. De behandelingen zijn individueel of in groepsverband. Ook gezinsbehandeling neemt een belangrijke plaats in binnen de Jeugd GGZ. Daarbij kan gedacht worden aan intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding aan huis en zorg voor multiprobleemgezinnen.

Inzet

De gemeente kan afspraken maken over de inzet van Jeugd GGZ en ze kan de Jeugd GGZ aanspreken op de wettelijke taken.

Rollen

Taken

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de GGZ naar www.denederlandseggz.nl.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan