Direct naar content

Leerplicht en RMC

De leerplichtambtenaar verleent geen maatschappelijke zorg aan jongeren onder de 18 jaar, maar wordt ingeschakeld als een jongere onvoldoende is gekwalificeerd. De leerplichtambtenaar houdt toezicht of iemand nog leerplichtig is en of een jongere wel voldoende gekwalificeerd is volgens de wet.

Leerplichtambtenaar

Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) richt zich op jongeren tussen 18 en 23 jaar, met het doel voorwaarden te scheppen zodat zij een passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie kunnen bereiken.

Jongeren onder de 18 zijn leerplichtig en moeten terecht kunnen op een reguliere school. Voordat de detentie afloopt van de jongere wordt in het JCO de verbinding gelegd met leerplicht om naadloze terugplaatsing in het onderwijs mogelijk te maken.

Regionale Meld- en Coördinatiepunt

Jongeren boven de 18 jaar die geen onderwijs volgen en ook niet over een startkwalificatie beschikken, worden bij het RMC aangemeld. De trajectbegeleiders van het RMC proberen ervoor te zorgen dat deze jongere alsnog een startkwalificatie behaalt, via een opleiding of een combinatie van leren en werken.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de leerplicht en het RMC. De organisatie van leerplicht en RMC is in elke gemeente anders geregeld. Soms is er een regionaal bureau leerplicht, maar een gemeente kan ook zelf zijn afdeling leerplicht hebben.

Rollen

Taken

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het leerplichtambtenaren en RMC naar www.ingrado.nl en www.rijksoverheid.nl.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan