Direct naar content

Politie

De politie heeft een signalerende functie en kan de netwerkpartners eventueel informeren over het wel en wee van ex-gedetineerde jongeren. Daarnaast heeft de politie natuurlijk een rol in de opsporing en aanhouding van jongeren die (opnieuw) verdacht worden van een delict. Als een jongere een gebieds- of contactverbod heeft, houdt de politie in de gaten of deze niet wordt overtreden. De (wijk)agent en de jeugdreclassering dienen hier afspraken over te maken.

Op de huid zitten

Verder kan de politie ingezet worden om een ex-gedetineerde jongere (en de groep waartoe hij mogelijk behoort) op de huid te zitten wanneer deze onvoldoende medewerking verleent aan het zorgtraject.

Rollen

Taken

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de politie naar www.politie.nl.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan