Direct naar content

Zorg- en adviesteam

Het zorg- en adviesteam (ZAT) biedt hulp en ondersteuning bij door scholen gesignaleerde problemen bij jeugdigen en hun gezinnen. Als een jeugdige ex-gedetineerde na uitstroom weer onderwijs volgt, kan in het ZAT worden besproken hoe dit verloopt.

Passende en afgestemde hulp

In het ZAT werken professionals uit het onderwijs en de zorg structureel samen. Deelnemende partijen zijn bijvoorbeeld leerlingbegeleiding, (school)maatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg, leerplicht/RMC en de politie. Eén van de belangrijkste doelen van de ZAT’s is het snel inzetten van passende en afgestemde hulp. Indien nodig wordt externe hulpverlening ingeschakeld.

Lokale educatieve agenda

Gemeenten kunnen via de lokale educatieve agenda afspraken maken over de inzet van leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en de vorming van ZAT’s. Ook kan de gemeente de partners in het ZAT aanspreken op convenantafspraken.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan