Direct naar content

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) is een samenwerkingsverband en coördinatiepunt in de preventieve jeugdzorg. Een CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat aan ouders en jongeren.

Taken van het CJG

De organisatie van het CJG in gemeenten wordt op verschillende manieren ingericht. Dat is onder meer afhankelijk van de inrichting van het sociale domein.
Het CJG neemt zelf vaak deel aan het Veiligheidshuis.Taken van het CJG zijn het geven van informatie en advies, signalering, beoordeling en toeleiding naar zorg.

Beroepskrachten van bovengenoemde partijen, maar ook politie en woningcorporaties kunnen signalen over kinderen melden bij het CJG. Het CJG kan op grond van deze signalen beoordelen of er een hulpaanbod dicht bij het kind kan worden gezocht. Als de ernst en complexiteit van het probleem groter is of als de geboden hulp niet werkt, zorgt het CJG dat specialistische hulp wordt geboden.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan