Direct naar content

GGZ

Jeugd-GGZ heeft als wettelijke taak om jeugdigen tot 23 jaar geestelijke gezondheidszorg te bieden. Ze richt zich op het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoeningen.

Zorg- en Adviesteams

De jeugd-GGZ neemt deel in de Zorg- en Adviesteams om schooluitval van kinderen te voorkomen. Ook onnodige medicalisering en doorverwijzing wordt hierdoor vermeden. Sinds 2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ: deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente, de huisarts, de jeugdarts, de medisch specialist.

De jeugd-GGZ maakt een analyse van de problematiek en stelt bij psychische problemen een gepaste interventie voor. Beschikbare expertise wordt ingezet door middel van consultatie of preventie en door het leveren van praktijkondersteuning van huisartsen.

Tweedelijnszorg komt in beeld als er sprake is van ernstige en complexe problematiek en er behoefte is aan specialistische deskundigheid.

Ambulante zorg

Behandeling vindt voornamelijk plaats in de vorm van ambulante zorg. De behandelingen zijn individueel of in groepsverband. Ook gezinsbehandeling neemt een belangrijke plaats in binnen de jeugd-GGZ, waaronder ook intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding aan huis en zorg voor multiprobleemgezinnen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. De gemeente kan afspraken maken over de inzet van jeugd-GGZ; en ze kan de jeugd-GGZ aanspreken op de uitvoering van wettelijke taken.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan