Direct naar content

Jeugdhulp

Er zijn veel organisaties verantwoordelijk voor een stukje van de jeugdzorg. Zij moeten hiervoor intensief samenwerken en de hulp goed op elkaar afstemmen. Gemeenten zijn vrij in de keuze van Jeugd & Opvoedhulp en gecertificeerde instellingen. Deze organisaties voeren hun taken onder gemeentelijke regie uit.

Ambulante jeugdhulp

Organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp bieden intensieve zorg bij gezinnen thuis. Ze organiseren een veilig thuis in een pleeggezin of bieden behandeling in een groep. ‘Lichte’ zorg bij relatief makkelijk op te lossen problemen, zoals vragen over de opvoeding. Ze dragen bij aan de preventie van problemen door die al in een vroeg stadium te signaleren en hulp te bieden. En ze spelen een belangrijke rol in de aanpak van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.

Jeugdbescherming: gedwongen maatregel

Als vrijwillige hulp niet meer werkt, kan de rechter jeugdbescherming opleggen. De jeugdige wordt dan ‘onder toezicht gesteld’. De uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering is voorbehouden aan gecertificeerde instellingen. Vrijwel alle voormalige bureaus jeugdzorg zijn nu gecertificeerde instellingen en zij voeren zowel de jeugdbescherming uit als vrijwillige vormen van jeugdzorg. Zij opereren onder namen zoals jeugdbescherming, jeugdzorg, regiecentrum bescherming en veiligheid en ‘samen veilig’.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan