Direct naar content

Leerplicht en RMC

RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters.

Leerplichtambtenaar

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid betreffende de aanpak van ongeoorloofd verzuim en voor het aanstellen van leerplichtambtenaren die de wettelijke leerplichtfunctie uitoefenen. De leerplichtambtenaar controleert de verzuimregistratie van de school en werkt –samen met de school – zoveel mogelijk aan verminderen en voorkomen van het verzuim.

De wet biedt sanctiemogelijkheden tegen overtreders van de Leerplichtwet. Mogelijke overtreders zijn: ouders/verzorgers, directeuren van scholen en leerlingen vanaf twaalf jaar. De leerplichtambtenaar die is beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tegen deze personen proces-verbaal op te maken. Justitie kan hen ook een aantal sancties opleggen.

Spijbelen en verzuim

Spijbelen en ongeoorloofd verzuim kunnen wijzen op achterliggende problemen. Schoolverzuim voorspelt bovendien voortijdig schoolverlaten en het afglijden in de criminaliteit. Een tijdige aanpak van het verzuim kan voorkomen dat leerlingen definitief afhaken. De leerplichtambtenaar of de RMC-functionaris neemt deel aan het overleg in het Veiligheidshuis.

Leerplicht en de kwalificatieplicht

Leerplicht ziet toe op de naleving van de leerplicht en de kwalificatieplicht. Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) is er voor de doelgroep van jongeren tussen 18 en 23 jaar die nog niet over een goed diploma of startkwalificatie beschikken. De trajectbegeleiders van het RMC proberen ervoor te zorgen dat deze jongeren dat alsnog halen, via een opleiding of een combinatie van leren en werken.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan