Direct naar content

Toezicht op straat

In het publieke domein zijn enkele toezichthoudende partijen actief die een bijdrage kunnen leveren in de vroegsignalering.

Overlastgevend gedrag signaleren

Gemeentelijke toezichthouders en bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) signaleren, controleren en handhaven op overlast in de openbare ruimte. BOA’s zijn bevoegd om een procesverbaal uit te schrijven. Sommige gemeenten hebben speciale jeugdBOA’s aangewezen. Op verzoek van politie en gemeente kunnen BOA’s en toezichthouders hun werkzaamheden uitvoeren in een bepaalde buurt, met aandacht voor een specifieke groep.

Particuliere beveiligingsbedrijven signaleren tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld in een winkelcentrum, de gedragingen van kinderen/jongeren in een jeugdgroep. Het bedrijf kan overlastmeldingen doorgeven aan de politie.

Ondernemers signaleren overlastgevend gedrag in (de omgeving van) hun bedrijf. Hiervan doen zij melding bij de politie of bij het beveiligingsbedrijf dat in hun opdracht actief is.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan