Direct naar content

Veilig Thuis

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Zij zijn wettelijk verplicht om in regioverband een meldpunt Veilig Thuis in te richten.

Over Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Burgers en beroepskrachten kunnen hier terecht met hun zorgen en vragen over en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft deskundig hulp en advies en biedt ondersteuning aan professionals en aan slachtoffers, daders en omstanders.

Sociaal wijkteam

Het sociaal wijkteam speelt een belangrijke rol in de (vroeg)signalering en de aanpak van kindermishandeling. De professionals in het wijkteam moeten vaardig zijn in het herkennen en aan de orde stellen van kindermishandeling en bekend zijn met de meldcode. Daarnaast moeten afspraken over informatie-uitwisseling helder zijn en moet een nauwe samenwerking met Veilig Thuis geborgd zijn.

Bevoegdheid

Veilig thuis heeft de bevoegdheid om rechtstreeks de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen. Zij moet dan wel de gemeente op de hoogte stellen.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan