Direct naar content

Verslavingszorg

Als er sprake is van middelengebruik, zoals alcohol en drugs wordt de instelling voor verslavingszorg betrokken bij de aanpak.

Vroegsignaleringsnetwerk

Middelenmisbruik is bij jeugdigen risicovol omdat zij zich in een kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Hoe vroeger wordt opgetreden, hoe groter de perspectieven op gedragsverandering, zodat zij tot gezonde groei kunnen komen. Dit draagt bij aan het voorkomen of verminderen van schoolproblemen, psychische problemen of jeugdcriminaliteit.

In het vroegsignaleringsnetwerk kan de instelling voor verslavingszorg een indicatie stellen en een behandeling (laten) uitvoeren. Daarbij is het systeem rondom de jongere van belang, denk aan ouders, andere familieleden, vrienden, school, huisarts of sportvereniging. De verslavingszorg kan hen betrekken bij het ondersteunen bij de behandeling. Verslavingszorg kan hierin samenwerken met bijvoorbeeld de GGZ. De voortgang en resultaten worden teruggekoppeld aan het netwerk.

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan