Direct naar content

Vrijetijdssector

Sportverenigingen of andere clubs met activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals scouting, hebben een signalerende rol. Meldingen van afwijkend gedrag van de doelgroep kunnen bijvoorbeeld met de school, politie en hulpverlening worden besproken.

Opvoed- en opgroeiproblemen signaleren

De sportvereniging is een plek waar opvoed- en opgroeiproblemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Door het structurele karakter (wekelijkse contactmomenten met dezelfde trainers en teamleiders) gebeurt dit mogelijk ook in een eerder stadium dan op andere plekken. Uit onderzoek blijkt dat een pedagogisch coördinator op de sportverenigingen zorgt dat problemen bij jeugdigen in een eerder stadium worden gesignaleerd. Vooral signalen van gedragsproblemen en van verwaarlozing door ouders worden sneller opgemerkt. (Hermens, N., Gilsing, R. (2013). Sportclubs in de jeugdketen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.)

Rollen

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan