Direct naar content

Zorg- en veiligheidshuis

In een Zorg- en veiligheidshuis richten samenwerkende instanties zich op verdachten en slachtoffers van criminaliteit. De partijen die deelnemen zijn onder andere de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, reclasseringsinstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de leerplichtambtenaar en het welzijnswerk.

Jeugdoverleg

Bij het jeugdoverleg zijn niet alle partijen altijd aanwezig. Dit verschilt per Zorg- en veiligheidshuis. De netwerkpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Zij streven naar een integrale, probleemgerichte aanpak waarbij strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Risicojongeren die dreigen af te glijden richting de criminaliteit vormen een belangrijke doelgroep. Zij worden besproken in het Justitieel Casus Overleg.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en heeft daarmee regie over meerdere leefdomeinen en beleidsterreinen die binnen een Zorg- en veiligheidshuis samenkomen. Binnen de eigen (veiligheids)regio kunnen een of meerdere aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering actief zijn, waarmee de verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden verschillende afspraken kunnen maken met de aanbieders.

De gemeente kan de individuele deelnemende partijen aanspreken op afspraken en andere (wettelijke) taken.

Aanpak Zorg- en veiligheidshuis

De aanpak van een Zorg- en veiligheidshuis is persoonsgericht, gebiedsgericht en systeemgericht. Individuele jongeren of kinderen die geen delict gepleegd hebben maar wel ‘meelopen’ met de jeugdgroep, zijn voor een Zorg- en veiligheidshuis in principe geen doelgroep.

Echter door hun relatie met actieve leden van de jeugdgroep, worden zij wel meegenomen in de aanpak. De partners binnen een Zorg- en veiligheidshuis kijken naar het systeem, zoals het gezin of de groep waarbinnen het kind/de jongere functioneert.

Als ingrijpen in het gezin of de groep zinvol lijkt, kunnen de partners de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. In zo’n geval wordt voor een heel gezin of een hele groep een behandelplan opgesteld.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan