Direct naar content
4 december 2023Alcohol en drugs, Jeugdcriminaliteit, LVB jongeren en criminaliteit

CBS: Onderscheidende kenmerken van jonge drugsverdachten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht de unieke eigenschappen van jonge drugsverdachten in Nederland.

In het onderzoek is aandacht voor hoe factoren zoals een crimineel verleden, de sociale omgeving en de sociaaleconomische status invloed hebben op deze groep. Ook is gekeken in hoeverre deze kenmerken verschillen tussen first offenders (voor het eerst drugsverdacht) en recidivisten (vaker drugsverdacht), en tussen minderjarige en meerjarige jongeren.

Conclusies

De belangrijkste bevindingen in het onderzoek:

  • De twee belangrijkste kenmerken waarop drugsverdachte jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar zich onderscheiden van alle jongeren van dezelfde leeftijd zijn het hebben van jeugdreclassering en vooral eerdere detentie. Ook financiële kenmerken zoals schulden, geen inkomen hebben en wanbetaling van de zorgverzekering spelen een rol.
  • Bij first offenders komen kenmerken die te maken hebben met criminaliteit in het sociale netwerk van de jongere relatief vaak voor in de top tien van onderscheidende kenmerken. Bij recidivisten spelen kenmerken die te maken hebben met een slechte economische positie een belangrijke rol.
  • Ook bij minderjarige drugsverdachten valt op dat criminaliteit in het eigen netwerk een belangrijke risicofactor is. Bij meerderjarige drugsverdachten zijn kenmerken die te maken hebben met een slechte economische positie belangrijke risicofactoren.

De resultaten van dit onderzoek komen grotendeels overeen met de bevindingen in de literatuur over dit onderwerp (Adamse, et al., 2023; Calderoni, et al., 2022). Alleen kenmerken die te maken hebben met de fysieke (woon)omgeving zoals criminaliteit in de buurt komen in dit onderzoek anders dan in de literatuur niet prominent naar voren. Kenmerken van de persoon zelf en diens sociale netwerk lijken veel belangrijker.

Bron: CBS.nl

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan