Direct naar content
20 maart 2024Jeugdcriminaliteit

CBS publiceert Verkenning Monitor Preventie met Gezag

Voor het programma ‘Preventie met gezag’ heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid een verkenning gepubliceert die inzicht geeft in de criminaliteitsproblematiek onder jongeren in 27 focusgebieden.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een monitor ‘Preventie met Gezag’ samen te stellen. Deze eerste stap daartoe is deze verkenning. Het geeft het ministerie een beter beeld om de wensen met betrekking tot de opzet en de inhoud van de monitor te kunnen formuleren en daarmee een besluit te kunnen nemen over de volgende stap(pen) in het onderzoek.

Bron: Verkenning Monitor Preventie met Gezag – CBS

Uit de jaarlijkse CCV-jeugdpeiling over risicojeugd en jeugdgroepen blijkt dat samenwerken met netwerkpartners nog steeds uitdagend is.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan