Direct naar content
2 november 2017Jeugdgroepen

Kies de juiste interventie bij de juiste jongere

Ik krijg regelmatig de vraag: “Heb je een paar interventies die we kunnen gebruiken in onze aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen?” Ik ben er geen voorstander van om ‘out of the blue’ interventies aan te dragen. Natuurlijk kunnen we goede voorbeelden verspreiden en delen. Dat doen we ook als CCV. Maar een interventie kun je niet 1 op 1 overnemen. Wil je dat het tot resultaat leidt, dan moet je deze op maat maken. Of een interventie slaagt, is namelijk afhankelijk van een aantal factoren én van een gedegen analyse.

Column door Nicole Langeveld, jeugdcoördinator het CCV

Ik krijg regelmatig de vraag: “Heb je een paar interventies die we kunnen gebruiken in onze aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen?” Ik ben er geen voorstander om out of the blue interventies aan te dragen. Wel kan ik uit verschillende interventies de bestanddelen halen die werken. Dat is dan gebaseerd op praktijkervaringen en/of op basis van theoretische onderbouwingen. Natuurlijk kunnen we goede voorbeelden verspreiden en delen. Dat doen we ook als CCV. Maar een interventie kun je niet 1 op 1 overnemen. Wil je dat het tot resultaat leidt, dan moet je deze op maat maken. Of een interventie slaagt, is namelijk afhankelijk van een aantal factoren én van een gedegen analyse.

Inzoomen

Een eerste factor is natuurlijk de jongere. In het contact met jongeren moet je erachter zien te komen waar ze last van hebben. Dat kunnen ze vaak makkelijker aangeven dan dat ze moeten denken in termen van competenties, motivaties en gewoonten: routines, gewoontes (Spies e.a 2018, pp. 81). Logischerwijs ga je ook na of de interventie die je op het oog hebt, aansluit bij de betreffende jongere. Een jongere met een LVB heeft tenslotte iets anders nodig dan een jongere zonder die beperking. Het is ook handig om te weten welke interventies al eerder zijn ingezet. Zo voorkom je dat deze nogmaals uit de kast worden getrokken.

Een tweede belangrijke factor is de professional: hij heeft een sleutelrol. Heeft hij of zij de juiste competenties en krijgt hij goede ondersteuning om de interventie uit te voeren? Het budget en de vrije ruimte die hij krijgt of pakt, bepalen mede of hij resultaat kan boeken.

Tot slot zijn inbedding van de interventie in de organisatie en nazorg aan de jongere cruciaal in het totaalplaatje en randvoorwaarden voor het welslagen van de interventie. Helaas wordt dit nogal eens vergeten.

Voorwerk

Het slagen van een interventie is dus afhankelijk van een aantal doorslaggevende factoren. Maar interventies kun je pas succesvol uitvoeren als het voorwerk goed is (gedaan). Dit voorwerk bestaat uit een aantal stappen die centraal staan in het 7 stappenmodel. Deze 7 stappen bieden houvast om tot een effectieve aanpak voor risicojongeren en jeugdgroepen te komen. Cruciaal is de analyse-stap. Om allerlei – begrijpelijke – redenen wordt deze vaak niet goed uitgevoerd. Dat is erg jammer, want daardoor zijn de vervolgstappen lastiger te zetten.

Waaieren

Een goede analyse maken is een kwestie van doorzetten en samenwerken. Een mooie vergelijking is een peloton wielrenners die in een waaier bij elkaar probeert te blijven. Met een waaier kan het tempo hoog liggen, met zo min mogelijk kracht- en energieverlies. Om een goede waaier te kunnen rijden, moet iedereen zijn bijdrage leveren. Hetzelfde geldt ook voor het maken van een betrouwbare analyse. Ook hier heb je elkaar nodig en is het belangrijk dat elke partner meewerkt, informatie en gegevens aanlevert. Maak gebruik van elkaar om het beeld van een jongere compleet te krijgen zodat de vervolgstappen doordacht zijn. Je wilt met z’n allen toch die eindstreep halen in het belang van de jongere die je op het oog hebt. Dat begint echt eerst met een analyse, en pas daarna kun je passende interventies kiezen en verdere acties uitzetten.

Meer weten en maatwerk

Nicole Langeveld en Frannie Herder zijn de CCV-adviseurs die vragen over de aanpak van problematische jeugdgroepen ter hand nemen. Of je nu advies, ruggespraak of een helpende hand nodig hebt, deze CCV’ers zijn de mensen die je zoekt.

Nicole Langeveld

Nieuwsgierig geworden wat het CCV voor jou als professional kan betekenen? Bel of mail me tijdens kantooruren.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan