Direct naar content
8 maart 2022Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen

Dit weten we over jongeren die de georganiseerde criminaliteit in gaan

Om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of hier verder in afglijden, is het belangrijk om te weten waarom bepaalde jongeren de georganiseerde criminaliteit in gaan. Het WODC publiceerde onlangs het deelrapport Do or don’t. Het rapport geeft zicht op wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over rekruteringsprocessen en de ingroeimechanismen van jongeren in de georganiseerde misdaad.

Ondanks het grote aantal wetenschappelijke studies naar georganiseerde criminaliteit, is er nog weinig bekend over de betrokkenheid van jongeren. Denk daarbij aan de risicofactoren voor rekrutering en de ingroeimechanismen. Deze verschillen voor jongeren waarschijnlijk van de mechanismen voor volwassen starters.

Ingroeimechanismen

In het deelrapport van WODC worden naast risico- en beschermende factoren voor rekrutering binnen georganiseerde criminaliteit, 5 belangrijke ingroeimechanismen genoemd:

  1. Sociale relaties en het sociale sneeuwbaleffect
  2. De invloed van werk en werkrelaties
  3. Hobby’s en nevenactiviteiten
  4. Levensloopgebeurtenissen
  5. Bewuste rekrutering door criminele groepen.

Vervolg

Dit deelrapport met literatuuronderzoek maakt onderdeel uit van een omvangrijker traject. In het vervolg van het traject wordt deze kennis omgezet naar praktijkgerichte do’s en don’ts. De resultaten hiervan verschijnen later in 2022. Ten behoeve van dit traject is het literatuuronderzoek nu al openbaar gemaakt.

Bron: WODC: Wat is er bekend over jongeren die de georganiseerde criminaliteit in gaan?

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan