Direct naar content
8 juni 2022Adolescentenstrafrecht, Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen, LVB jongeren en criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit is als een besmettingsproces

Hoe raken jongeren betrokken in de georganiseerde criminaliteit en hoe groeien ze daar in door? Secondant sprak met onderzoekers van Bureau Beke, die de literatuur bekeken en projecten in Nederland onderzochten. Zo kan wetenschappelijke kennis makkelijker in de praktijk landen.

Onderzoek

Hoe komen jongeren terecht in de georganiseerde criminaliteit en hoe groeien ze erin door? Heel veel onderzoek is daar niet naar gedaan, in Nederland noch elders. Maar de problemen van een parallelle werkelijkheid van georganiseerde criminaliteit in de zwakkere wijken, dringen zich op. Het snelle geld dat daarmee gepaard gaat, trekt kwetsbare jongeren aan.

Georganiseerde drugscriminaliteit

Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid speciale aandacht voor deze jongeren en zet in op een preventieve aanpak vanuit het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit, kortweg BOTOC. Vanuit dit initiatief dat zich richt op de georganiseerde drugscriminaliteit, wordt gewerkt aan meer weerbaarheid in de samenleving tegen de verleidingen van snel geld, intimidatie en verdere uitwassen.

Lokale aanpak

Jongeren komen in het BOTOC uitgebreid aan bod, om te voorkomen dat ze in de criminaliteit terechtkomen of dat ze verder afglijden. Het ministerie van JenV heeft 8 ‘BOTOC-gemeenten’ geselecteerd die een lokale aanpak hebben vormgegeven: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad.

Jonge aanwas en doorgroeiers

Bureau Beke heeft de aanpak van jonge aanwas en doorgroeiers van die BOTOC-gemeenten onderzocht. De kennis is samengebracht in een kennissynthese over de rekruteringsprocessen en ingroeimechanismen in de georganiseerde criminaliteit.

Bron: Secondant

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan