Direct naar content
25 oktober 2023Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen, Veiligheid en zorg

Handreiking met juridisch kader voor online onderzoek OOV

Een nieuwe handreiking met juridisch kader geeft gemeenten meer duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan bij het uitvoeren van online onderzoek ten behoeve van de openbare en orde en veiligheid (OOV).

Minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) deelden de handreiking ‘Online onderzoek door gemeenten’, de verheldering van het juridisch kader en de beantwoording van de vragenlijst van gemeenten op 26 oktober met de Tweede Kamer.

Mogelijkheden voor online onderzoek

In de handreiking staat wat de mogelijkheden zijn om online onderzoek te doen in openbare bronnen. Wat is wel en niet toegestaan? En wanneer is een nadere afweging nodig door de gemeente? Dit zorgt voor meer eenduidigheid in de werkwijze en stimuleert gemeenten om actief met de AVG aan de slag te gaan.

Stappenplan

De handreiking biedt een stappenplan om te beoordelen of het nodig is online onderzoek te doen om bepaalde maatregelen in te zetten. Of, als daarover nog geen duidelijkheid bestaat, om een algemeen beeld te kunnen vormen van een (dreigende) openbare ordeverstoring. De handreiking en het juridisch kader kunnen zo een belangrijk hulpmiddel vormen in de aanpak van bijvoorbeeld problematische jeugdgroepen.

Bronnen: VNG, Rijksoverheid

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan