Direct naar content
17 maart 2022Cybercrime, School en veiligheid

Hoe ga je om met cyberagressie in appgroepen?

Cyberagressie op platformen als WhatsApp komt steeds vaker voor onder jongeren. Toch is er nog weinig over bekend. Communicatiewetenschapper Daniëlle Bleize deed daarom onderzoek naar het gedrag van jongeren op dit soort platformen tijdens haar promotietraject aan de Radboud Universiteit.

“Er is wel onderzoek gedaan naar pestgedrag op internetfora, maar inmiddels zijn er allerlei nieuwe online communicatievormen. Onder meer mobiele berichten-apps als WhatsApp”, stelt Bleize. Uit haar onderzoek kwam onder meer naar voren dat jongeren niet zozeer meegaan in de cyberagressie van bekenden, als wel in het gedrag van leeftijdsgenoten in het algemeen. “Dat zou kunnen komen doordat jongeren op die leeftijd hun status willen vergroten met agressief gedrag, maar ook doordat ze de gevolgen van hun gedrag nog niet goed kunnen overzien”, zegt Bleize. Ze ontdekte ook dat jongeren zich meer conformeerden aan cyberagressie als ze daarvoor geen verantwoording hoefden af te leggen.

Cyberagressie verminderen

Naast inzicht in het gedrag van jongeren in appgroepen, wilde ze ook onderzoeken hoe je cyberagressie kunt verminderen. Zo bekeek ze in hoeverre het helpt om jongeren te informeren over sociale groepsnormen en ze bewust te maken van het feit dat een verminderd verantwoordelijkheidsgevoel bij kan dragen aan cyberagressie. Hoewel deze interventie volgens haar niet effectief was in het verminderen van cyberagressie, lijkt het mediawijs maken van jongeren haar wel veelbelovend. “Naast informeren kun je ze laten meevoelen met de consequenties van dit soort gedrag, bijvoorbeeld door filmpjes te tonen waarin slachtoffers aan het woord komen”, aldus Bleize.

Bron: Radboud Universiteit – ‘Laat jongeren meevoelen met de gevolgen van cyberagressie’

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan