Direct naar content
18 augustus 2022Adolescentenstrafrecht, Jeugdcriminaliteit

Huidige jeugdsanctierecht voldoet nog volgens merendeel officieren en rechters

De meeste rechters en officieren van justitie kunnen bij ernstige gewelds- en zedenzaken gepleegd door jeugdigen (16-23 jaar) uit de voeten met het huidige jeugdsanctierecht. Toch zou een kleine meerderheid meer zeggenschap willen over de locatie van de tenuitvoerlegging van de sanctie.

Dit concluderen onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht, Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam in een onderzoek verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Het onderzoek richt zich op het huidige jeugdsanctierecht: is deze voldoende om bij 16- tot 23-jarigen een passende straf op te leggen als zij een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hebben gepleegd? De meerderheid van de 140 ondervraagde rechters en officieren – die allen jeugdstrafzaken doen – gaf aan uit de voeten te kunnen met het huidige jeugdsanctiestelsel. Dat geldt vooral bij jeugdigen van 16 en 17 jaar: 72% vindt het jeugdsanctierecht voldoende. Bij oudere jongeren (18-23) jaar is dat iets minder: 63%.

Afhankelijk van het delict bepaalt een rechter de strafmaat. Maar wat bij wie werkt, is voor iedereen anders. Bij de ene volstaat een geldboete, bij een ander werkt een taakstraf heel goed en bij weer een ander is jeugddetentie het gepaste middel. Welke straffen en maatregelen er zijn en wat hun doel is, lees je in het dossier Jeugdcriminaliteit. Of lees meer over het adolescentenstrafrecht.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan