Direct naar content
19 september 2023Kindermishandeling

Huiselijk geweld: complex en hardnekkig

Tweederde van de jongeren die mishandeld worden, zijn zelf ook gewelddadig naar hun ouder(s). Dat blijkt uit het derde deelonderzoek van een studie naar huiselijk geweld van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“Er moet meer aandacht komen voor kinderen in gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling plaatsvindt”, stelt Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. “Het opgroeien van kinderen in gewelddadige gezinssituaties heeft een enorme impact op hun gedrag. Veel van deze kinderen zijn zelf zowel fysiek als psychisch gewelddadig naar hun ouders en veel jongeren krijgen als puber te maken met dating geweld. Willen we deze cirkel van geweld doorbreken dan moeten we deze kinderen leren dat problemen in relaties opgelost kunnen worden door te communiceren en naar elkaar te luisteren en niet door gewelddadig gedrag.”

In het onderzoek is nagegaan hoe het welzijn van volwassenen en kinderen is ten tijde van de melding bij Veilig Thuis en of er sprake is van een afname van het geweld en een verbetering van het welzijn in het jaar dat zij gevolgd zijn. Hiervoor zijn ruim 800 huishoudens een jaar lang gevolgd.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de aanpak van huiselijk geweld in de loop der jaren steeds iets beter gaat; er zijn positieve ontwikkelingen gesignaleerd bij volwassenen en kinderen. Maar tegelijkertijd duurt in te veel relaties en gezinnen huiselijk geweld voort. Het onderzoek laat zien dat vooral de complexiteit van het probleem ervoor zorgt dat het moeilijk is om het geweld te laten stoppen.

Maatwerk

Het is volgens het Verwey-Jonker Instituut niet alleen belangrijk dat geweld tijdig herkend en gesignaleerd wordt, maar ook dat er inzicht komt in het soort geweld dat wordt gebruikt én de context waarin het voorkomt. De resultaten maken zichtbaar dat er diverse geweldspatronen en daarmee verband houdende problemen zijn die om een gerichte aanpak vragen.

Nieuw in deze studie is de aandacht voor ‘controle en dwang’ als het gaat om partnergeweld. Dit komt voor bij één op drie stellen en bijna één op de vier gezinnen. Deze vorm van partnergeweld vraagt om een andere aanpak die aansluit bij de dynamiek van dit soort geweld. Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam is van mening dat er meer maatwerk geboden moet worden: “Dit onderzoek maakt duidelijk dat er meer aandacht moet komen voor het analyseren van wat er ‘echt’ speelt in de gezinnen of (ex)relaties om het geweld daadwerkelijk te stoppen. Begrijpen waarom het geweld plaatsvindt en welke (soms gevaarlijke) rol het speelt in relaties, zowel tussen ouders en kind, en tussen ouders of (ex)partners onderling, is cruciaal om effectieve interventies mogelijk te maken.”

Met name het landelijk beleid kan een stimulerende en agenderende rol vervullen in de aanpak van huiselijk geweld, stelt het Verwey-Jonker Instituut.

Bron: Huiselijk geweld, een veelkoppig monster (Verwey-Jonker Instituut)

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan