Direct naar content
22 maart 202312-minners, Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen, LVB jongeren en criminaliteit

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit

Het Tweede Kamerlid Ruud Verkuijlen (VVD) heeft in zijn initiatiefnota ‘Opvoeden die handel’ 16 voorstellen geformuleerd om de aanwas van jongeren in de criminaliteit terug te dringen. De initiatiefnota is in de procedurevergadering van 7 december 2022 besproken door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en heeft geleid tot het verzoek een kabinetsreactie op te stellen.

Weliswaar is de jeugdcriminaliteit de afgelopen decennia in absolute aantallen gedaald en heeft de in 2020 gesignaleerde lichte stijging van het aantal minderjarige verdachten zich niet doorgezet. Toch is sprake van een toename van een kleine maar zorgwekkende groep jongeren die ernstige feiten, zoals (vuur)wapen-, drugs- en geweldsdelicten, blijven plegen. Deze ontwikkeling concentreert zich vooral bij bepaalde kwetsbare jongeren in een beperkt aantal wijken: bijna 25% van de geregistreerde jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in 1% van de 13.600 buurten in Nederland en bijna 66% van de jeugdcriminaliteit vindt plaats in 10% van deze buurten.

Samen met de betrokken (operationele) partners wil het kabinet voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie in de criminaliteit belanden, daar steeds verder in verstrikt raken en uitgroeien tot geharde criminelen.

Investeren in de aanpak van jeugdcriminaliteit

Het kabinet investeert fors in de preventie van jeugdcriminaliteit. Met het extra geld dat in het coalitieakkoord is gereserveerd, wordt vanaf vorig jaar € 60 miljoen ingezet, oplopend naar € 143 miljoen vanaf 2025. Hiermee investeert het kabinet voor het eerst structureel in de preventie van (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit.

Bevorderen van de leefbaarheid in kwetsbare wijken

Het programma Preventie met Gezag krijgt vorm in een brede, domein-overstijgende preventieve aanpak in wijken waar de jeugdcriminaliteit hardnekkig is en de sociale problemen zich opstapelen.

Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in deze wijken te bevorderen en de justitiële functies in de wijk te versterken. Deze aanpak is in 2021 gestart in 16 focusgebieden van 15 gemeenten en inmiddels uitgebreid met 4 gemeenten. Dit jaar volgt de gefaseerde uitbreiding naar aanvullende gemeenten waar de problematiek het grootst is en waar een domein-overstijgende aanpak het meeste verschil kan maken.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan