Direct naar content
19 januari 2024Jeugdcriminaliteit

Is er sprake van dalende jeugdcriminaliteit?

De afgelopen vijftien jaar is er minder jeugdcriminaliteit geregistreerd. In Secondant zoekt Bert Berghuis hoe dit komt. Is er daadwerkelijk een daling of worden er minder meldingen gemaakt?

Daling van de jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is volgens politiecijfers (de geregistreerde criminaliteit) sinds 2006 met zo’n zeventig procent verminderd. Dat is wel een erg drastische reductie, wat natuurlijk de vraag oproept hoe dat komt. Verschillende auteurs hebben zich al met die vraag beziggehouden.

Sociale media

Daarbij is ook gekeken naar de aanpak van jeugdige verdachten door de politie. Is de politie jeugdige verdachten misschien vaker gaan aanhouden? Een ander belangrijk thema was het toenemende gebruik van sociale media door jongeren. Wat is daarvan de invloed geweest?

Extra zaken

Berghuis kijkt terug naar wat er gebeurde voor 2006. Dat kan volgens hem namelijk de sterke daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit (deels) verklaren. Hij wijst op afspraken met de politie dat die tot 2006, 40.000 extra zaken met een bekende dader zou aanleveren bij het OM. Dat bleek in 2007 ook nagenoeg geheel te zijn gerealiseerd, zelfs ondanks de dalende tendens in de criminaliteit na 2001.

Vertekening

Het aantal jeugdige verdachten is oplopend naar 2000 dus “kunstmatig verhoogd”, schrijft Berghuis. Dat vertekent volgens hem de reductie in aantallen minderjarige verdachten in de periode daarna, naar schatting met bijna een derde. Dit helpt te verklaren waarom juist Nederland internationaal vergeleken een wel erg forse teruggang in het volume minderjarige verdachten laat zien.

Minder criminele jeugd

Maar ook als je rekening houdt met deze overdrijvingsfactor, is hun aantal fors teruggelopen. Dit wijst op een daadwerkelijk minder criminele jeugd. Hoewel de mogelijkheid wel bestaat dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden: van de traditionele criminaliteit naar cybercriminaliteit.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan