Direct naar content
6 mei 2024Wapens en jongeren

Nieuw: barrièremodel Wapens en Jongeren

In het nieuwe barrièremodel Wapens en Jongeren wordt in acht stappen
beschreven welke partijen en gelegenheden wapenbezit en -gebruik mogelijk maken en welke signalen daarop duiden. Vervolgens toont het model wie op welke manier kan ingrijpen om het proces te verstoren en het bezitten, dragen en gebruiken van wapens door jongeren te voorkomen.

Er zijn zorgen over het wapenbezit en incidenten met wapens onder jongeren in Nederland. Vaak liggen angstgevoelens, dreiging, behoefte aan zelfverdediging of een strafbaar feit ten grondslag aan het dragen van een wapen. Voor bepaalde groepen is het zelfs normaal om een wapen te hebben. Wapenbezit leidt bij paniek eerder tot gebruik van dat wapen en wapengebruik veroorzaakt ernstiger geweld. De impact van een wapenincident op slachtoffers, de directe omgeving en de samenleving is groot.

Om wapenbezit en incidenten onder jongeren tegen te gaan, is het belangrijk om het proces van wapenbezit en -gebruik in kaart te brengen. Het nieuwe barrièremodel Wapens en Jongeren deelt dat proces op in acht stappen. Per stap worden faciliteerders, gelegenheden en signalen die op betrokkenheid van wapens duiden beschreven. Iedere stap wordt afgesloten met interventies om het proces te doorbreken.

In het kader van de herijking van het Actieplan Wapens en Jongeren heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid opdracht gegeven om dit barrièremodel te maken. Het barrièremodel Wapens en Jongeren is tot stand gekomen met medewerking van diverse publieke en private organisaties.

In de toolbox Wapens en Jongeren vind je meer informatie en aanpakken om wapenbezit- en gebruik onder jongeren tegen te gaan.
Met vragen over de dit barrièremodel of de toolbox kun je contact opnemen met CCV-adviseur Ingrid Schuurs, ingrid.schuurs(at)hetccv.nl. Zij is binnen het CCV projectleider Wapens en Jongeren.
Op de website www.barrieremodellen.nl van het CCV vind je barrièremodellen over andere onderwerpen.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan