Direct naar content
27 oktober 2022Kindermishandeling

Onderzoek: Maatregelen voor bescherming mishandelde kinderen zijn effectief

Uit een meerjarig onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat beschermingsmaatregelen, die een kinderrechter kan opleggen als kinderen worden mishandeld, helpen. Het kan dan zijn dat rechter de kinderen uit het gezin tijdelijk onder toezicht stelt of ze uit huis plaatst.

Uit het onderzoek blijkt dat het welzijn van de kinderen door de maatregelen toeneemt en de opvoedvaardigheden van de ouders ook. “We zijn op de goede weg, maar de aanpak van kindermishandeling blijft complex”, aldus prof. dr. Majone Steketee, 1 van de onderzoekers.

Afname kindermishandeling

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat kindermishandeling afneemt van 83% naar 47% bij gezinnen die te maken hebben met een kinderbeschermingsmaatregel. In 1 op de 3 gezinnen waar kinderbeschermingsmaatregelen zijn getroffen, komt kindermishandeling op den duur helemaal niet meer voor. Deze verbetering is groter dan bij de vergelijkbare gezinnen waar deze maatregelen niet werden getroffen.

Herke Elbers, directeur van de Raad voor de Kinderbescherming: “De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ons zeer relevant. Wij adviseren dagelijks de kinderrechter over het uitspreken van kinderbeschermingsmaatregelen.”

Uniek is dat ouders én kinderen (vanaf 8 jaar) door middel van zelfrapportage een beeld geven van hoe het met hen gaat na het inzetten van een kinderbeschermingsmaatregel. Zij rapporteren over de veiligheid in het gezin, het welzijn van de kinderen en ouders.

Geweld ernstiger

Uit de vergelijking blijkt dat de problematiek in de gezinnen die een maatregel kregen opgelegd, ernstiger is dan bij de gezinnen zonder maatregel. Ouders hebben veelal zelf een geschiedenis van kindermishandeling (35%), is het problematisch alcoholgebruik van beide ouders zeer hoog (44%) en ook het overige middelengebruik is hoger dan het algemene Nederlandse beeld.

Steketee: “Het onderzoek biedt hopelijk aanknopingspunten voor de mensen in de dagelijks praktijk om de gezinnen nog beter te gaan beschermen en kinderen die te maken hebben met mishandeling de zorg en herstel te bieden die zij nodig hebben. Het is duidelijk dat er op dit gebied nog veel moet gebeuren. Het gaat zeker niet vanzelf.”

Bron: Verwey-Jonker – Kinderbeschermingsmaatregelen dragen bij aan veiligheid en welzijn

In de training ‘Anders zien, kijken en doen’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) leren de cursisten op een andere manier kijken naar jongeren en de problemen die ze hebben of veroorzaken. Daarmee zie je andere dingen en dit leidt tot andere acties. De basis van de training is het 7-stappenmodel. De training wordt gegeven door het Jeugdteam van het CCV.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan