Direct naar content
1 november 2022Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen

‘Online gebiedsverbod’ voor drillrappers

Den Haag worstelt met geweldsincidenten onder jongeren. Regelmatig gaat het bij deze incidenten om drillrappers uit verschillende wijken die de strijd met elkaar aangaan. De lokale politieke partij Hart voor Den Haag wil daarom een proef om drillrappers die oproepen tot geweld een ‘online gebiedsverbod’ op te leggen.

Ook andere Nederlandse gemeenten experimenten hiermee, maar worstelen met de juridische haalbaarheid ervan. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma probeerde het vorig jaar met een online gebiedsverbod en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam stelt een proef in om geweld via drillraps te voorkomen.

Wetgeving ongeschikt

Afgelopen donderdag verscheen het rapport Juridische grenzen en kansen bij openbare-ordehandhaving van de onderzoeksgroep Cybersafety aan de Thorbecke Academie/NHL Stenden Hogeschool met de conclusie: de huidige wetgeving is ongeschikt om online ordeverstoringen te voorkomen.

Juridische mogelijkheden

Het Districtelijk Veiligheidsoverleg IJsselland gaf opdracht voor dit onderzoek. Voorzitter Peter Snijders: “Als we zien dat er online wordt opgeroepen tot rellen of het verstoren van de openbare orde, welke juridische mogelijkheden hebben we dan om in te grijpen? Dat was de kernvraag.”

Volgens de projectleider van het onderzoek Willem Bantema zijn de huidige regels zoals de APV ongeschikt om online ordeverstoringen te tackelen, maar kan dit wel opgelost worden. “In België doen ze dat lokaal bijvoorbeeld door in het Algemeen Politiereglement heel simpel toe te voegen dat bepaalde regels ook online gelden.”

Samenwerking is essentieel

Online-opruiing gaat volgens Bantema niet meer weg en zal steeds in nieuwe gedaanten terugkomen. “Daar moet een antwoord op komen. Op basis van ons onderzoek ligt het meer voor de hand om vanuit Den Haag wetgeving te ontwikkelen om gemeenten verder te ondersteunen. Bijvoorbeeld door expliciete bevoegdheden toe te kennen aan burgemeesters. Daarnaast kunnen de mogelijkheden in het strafrecht en privaatrecht benut worden. Samenwerking is essentieel in de aanpak.”

Bronnen: omroepwest.nl en nhlstenden.com

Het modelconvenant jeugdgroepaanpak regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling in de aanpak van een problematische jeugdgroep.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan