Direct naar content
18 januari 2022Veiligheid en zorg

Project #Samenbloeien: Halt werkt samen met jongerenwerkers

Jongerenwerkers en Halt zetten zich in het project #samenbloeien samen in voor kwetsbare jongeren, zodat deze jongeren veerkrachtiger worden en zich weerbaarder voelen in moeilijke situaties.

Veerkracht en weerbaarheid

Halt-medewerkers, jongerenwerkers en politie komen allemaal in aanraking met jongeren. Om de impact van dat werk te vergroten hebben Halt en Sociaal Werk Nederland meer eenduidigheid gecreëerd in de samenwerking. Samen met politie en 6 jongerenwerkorganisaties zijn er activiteiten en producten ontwikkeld die de veerkracht en weerbaarheid van kwetsbare jeugd vergroten. Juist nu in coronatijd is het belangrijk om jongeren duidelijkheid te bieden over waar ze terecht kunnen met welk probleem.

Toolkit

Er is een toolkit ontwikkeld die je laat zien op welke thema’s samenwerking meerwaarde kan hebben. In de toolkit staan naast documenten over bijvoorbeeld preventieve gesprekken ook 5 korte filmpjes waarin sociaalwerkers/jongerenwerkers samen met hun lokale Halt-collega vertellen hoe zij samenwerken.

Opdracht voor jongeren om jongerenwerk te leren kennen

De opdracht Let’s meet is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die de fout in dreigen te gaan. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, antisociale vrienden, een negatieve of helemaal geen vrijetijdsbesteding, het ontbreken van een sociaal vangnet, schooluitval of weinig toekomstperspectief.

Door de opdracht ontdekt de jongere het bestaan van jongerenwerk en waarvoor hij/zij daar terecht kan. Vroegtijdige hulp en ondersteuning door het jongerenwerk kan zorg- en strafescalatie voorkomen.

Voorlichting sexting education

Sexting is tegenwoordig aan de orde van de dag en kan horen bij de normale seksuele ontwikkeling van de jongeren van nu. Maar het is wel belangrijk dat zij weten wat de spelregels zijn. Het ongevraagd delen van foto’s en filmpjes kan immers dramatische gevolgen hebben.

Daarom hebben het jongerenwerk en Halt over dit thema samen een les ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Een les die jongeren ervoor behoedt slachtoffer of juist dader te worden van ongewenste sexting en die hen handvatten geeft om hun online communicatie leuk, veilig en respectvol te houden.

Het project #samenbloeien is mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: halt.nl

In de database Aanpakken Jeugdgroepen vind je eenvoudig een aanpak die past bij de lokale situatie.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan