Direct naar content
17 mei 2022Jeugdcriminaliteit

Secondant: Welke jongere gaat na detentie weer op het criminele pad?

De terugval van jeugdige gedetineerden in hun criminele gedrag is hoog, maar niet onder alle groepen even hoog, schrijven onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in Secondant. Er zijn grote verschillen in recidive zijn tussen groepen met verschillende sociaaleconomische, demografische en strafrechtelijke achtergrondkenmerken.

Jonge daders

Een derde van de jeugdige daders pleegt binnen 2 jaar opnieuw een delict waarop een veroordeling door de rechter of een afdoening door het OM volgt. Hetzelfde geldt voor meer dan de helft van de jeugdigen die vrijkomen uit een justitiële jeugdinrichting (JJI)

Detentie

Het WODC heeft in het rapport ‘Verschil in recidivetrends onder jeugdigen’ de terugval van een groep jeugdige daders van detentie in beeld gebracht. De groep bestaat uit personen die zijn veroordeeld in de periode 2008-2017 en ex-pupillen van een justitiële jeugdinrichting (JJI), die zijn vrijgekomen uit een inrichting (in dezelfde periode).

Binnen 2 jaar delict

Hierbij hebben de onderzoekers onder meer gekeken naar verschillen tussen subgroepen in wat zij de 2-jarige recidiveprevalentie noemen. Daarmee wordt bedoeld het aandeel dat binnen 2 jaar weer een delict pleegt.  Het blijkt dat dit bij 60% van de mannelijke ex-JJI-pupillen het geval is en bij 30% van de vrouwelijke. Ook keken de onderzoekers naar de recidivefrequentie: het aantal nieuwe strafzaken per recidivist per jaar in vrijheid. Mannen die recidiveren doen dat vaker per jaar dan vrouwen die in herhaling vallen.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan