Direct naar content
22 augustus 2022Kindermishandeling

Seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting vaak complex

Kennis over de achtergrondsituatie van slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting en mogelijke overige problematiek is noodzakelijk om de juiste bescherming en ondersteuning bij herstel te kunnen bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor hulpverlening. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Brede blik op slachtofferschap’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Andere achtergronden

Slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting hebben vaak andere achtergronden dan leeftijdsgenoten. Zo hebben slachtoffers vaker een licht verstandelijke beperking en hebben ze vaker dan vergelijkbare Nederlanders al eerder hulpverlening ontvangen in verband met verslavingen of psychische problemen. Ze zijn daarnaast vaker voortijdig schoolverlater en zijn sociaaleconomisch kwetsbaarder dan vergelijkbare personen in de samenleving.

Complexe problematiek

De samenhang tussen deze kwetsbaarheden en het meemaken van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting is niet eenduidig en vaak complex. Dit laat zich niet platslaan tot enkele stereotyperingen. Sommige slachtoffers kampen met ingewikkelde en meervoudige problematiek en bij anderen staat het seksueel geweld of de seksuele uitbuiting op zichzelf.

Hulpverlening

Soms is schuldhulpverlening nodig, of specifieke behandelzorg in verband met psychische problematiek of verslaving. Het kan belangrijk zijn om hulpverlening te kunnen richten op het hele gezin, of er moet juist rekening worden gehouden met het feit dat een slachtoffer geen thuissituatie heeft die een vangnet kan bieden. Uiteindelijk is een slachtoffer het meest gebaat bij een aanpak die aansluit op zijn of haar unieke omstandigheden. Daarvoor moeten hulpverleners uiteraard wel de ruimte en mogelijkheden hebben om al deze zorg te kunnen bieden.

Bron: nationaalrapporteur.nl

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan