Direct naar content
30 maart 2022Kindermishandeling, Veiligheid en zorg

Slachtoffers huiselijk geweld extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting

Kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk of seksueel geweld lopen een groter risico om ook slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting. Dat blijkt uit de bijdrage die Defence for Children-ECPAT maakte voor de VN-Speciaal Rapporteur inzake de verkoop en seksuele uitbuiting van kinderen.

Ook kinderen met psychische problematiek, zoals een eetstoornis en jongeren die leven in een instabiele situatie lopen een verhoogd risico op seksuele uitbuiting. Daarnaast zijn onbegeleide minderjarige vluchtelingen extra kwetsbaar, onder meer door het gebrek aan een sociaal vangnet. Tevens blijkt dat homoseksuele, biseksuele en transgenderjongens vaker met seksueel geweld te maken hebben.

Aanpak seksuele uitbuiting

In de bijdrage is ook aandacht voor de Nederlandse aanpak. Het lijkt erop dat er tot op heden weinig beschermende maatregelen zijn genomen die toezien op de kwetsbaarheden van kinderen. Daarnaast valt op dat er nog onvoldoende ingezet wordt op preventie. Zowel goede preventie als evaluatie van de huidige aanpak zijn van belang voor het bestrijden van seksuele uitbuiting en kunnen een gunstig effect hebben op het aantal slachtoffers.

Rapport VN

De VN-rapporteur verzocht stakeholders van over de hele wereld om informatie met haar te delen voor een op 22 oktober 2022 te publiceren rapport. Defence for Children-ECPAT maakte de bijdrage samen met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes.

Bron: defenceforchildren.nl

Samenwerking tussen zorg en veiligheid is essentieel bij de opvang van jongeren met problemen. Maar hoe vind je elkaar en wie doet wat? Lees het in het dossier Veiligheid en zorg.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan