Direct naar content
3 oktober 2022Jeugdcriminaliteit

Sport als smeerolie voor een goede samenwerking

Een nieuw preventief sportproject voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die met justitie in aanraking kwamen of dreigen te komen; dat is Life Goals Youth. Het project helpt voorkomen dat deze jongeren afglijden in de criminaliteit en gebruikt sport om ze te bereiken en aan zichzelf te laten werken.

Het project begon als pilot in Dordrecht, maar Life Goals Youth wordt intussen ook uitgevoerd in Amsterdam, Enschede, Nijmegen, Purmerend en Tiel. Ongeveer 500 jongeren zijn bereikt. CCV-adviseur Danisa Latuhihin sprak met Wessel Schaling, tot voor kort landelijk coördinator vanuit Stichting Life Goals, die met grote passie vertelt over het project.   

“Eigenlijk is Life Goals Youth ontstaan in coronatijd”, vertelt Schaling. In zo’n 30 gemeenten voert de overkoepelende Stichting Life Goals programma’s uit voor kwetsbare doelgroepen. Schaling: “Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, statushouders, tienermoeders, mensen met stevige GGZ-problematiek, zwerfjongeren of verwarde personen die in de opvang zitten. In coronatijd namen steeds meer kwetsbare jongeren deel aan onze programma’s. Deze groep werd steeds jonger en ook steeds groter. En ze heeft écht een andere benadering en bejegening nodig. We hebben toen nagedacht over hoe we op de problemen van deze jongeren konden inspelen. Zo startten we met Life Goals Youth.”

‘Kom je vanavond ook? Het zou leuk zijn als je erbij bent!’

Een andere vorm van begeleiding

Bij Life Goals Youth gaat het om (sport)activiteiten buiten het reguliere sportproject. De jongeren die hierop afkomen, hebben volgens Schaling vaak het ‘welbekende rugzakje’. Hij legt uit: “Het zijn jongeren die de aansluiting niet (meer) kunnen vinden bij een reguliere sportclub. Omdat ze het bijvoorbeeld niet kunnen betalen. Maar vaak zijn er ook emotionele drempels, is er geen sociaal netwerk of een onveilige thuissituatie. Bij ons treffen ze jongeren met eenzelfde soort verhaal.

Daarnaast bieden onze coaches een andere vorm van begeleiding. Ze doen een stapje extra. Sturen net even dat appje met ‘Kom je vanavond ook? Het zou leuk zijn als je erbij bent!’. Ook denken coaches mee als er problemen in de thuissituatie spelen. Zo dacht een coach samen met één van de deelnemers na over oplossingen toen de uitkering van moeder werd gestopt.”

Flexibel programma

Het programma van Life Goals Youth is flexibel. Het enige dat écht omlijnd is, is de doelstelling en de doelgroep. Al verschilt dat ook per gemeente. Schaling benadrukt: “Het is niet one size fits all. Samen met de gemeente benoemen we een gezamenlijk thema. In  Dordrecht bijvoorbeeld richten we ons specifiek op jongeren in de drillrapscene. In andere gemeenten spelen weer andere problemen. Wij faciliteren de gemeente en laten ruimte voor de lokale benadering. Dan moet je denken aan: welke partijen zitten er lokaal, hoe ziet de taakverdeling eruit en welke problematiek heerst er in de wijk. We geven inzicht in welke beschikbare middelen nodig zijn. Een gemeente is dan vaak prima in staat om dat zelf op te pakken. Wij hebben een aanjagende rol in de kennisoverdracht en een netwerkrol om alle partijen bij elkaar te brengen.”

Goed samenwerken tussen afdeling jeugd, sport en veiligheid

Schaling vertelt over de gemeente Dordrecht waar jeugd, sport en veiligheid goed samenwerken. “De veiligheidsafdeling formuleerde een opdracht voor de sportafdeling. De focus van de opdracht moest liggen op jongeren die kortgeleden in contact waren gekomen met justitie voor wapenbezit. Het doel was om jongeren op de radar te krijgen.

”De sportafdeling bedacht vervolgens samen met de jeugdafdeling hoe ze in contact konden komen met de doelgroep en zetten samen een programma op. “Juist bij deze problemen en de vindplek van dit soort jongeren is het heel belangrijk om de juiste partijen aangehaakt te krijgen. Ik vind het mooi om deze dwarsverbanden tussen sport- en beweegafdelingen, zorg en veiligheid binnen de gemeente te zien!”

Hoe ziet het traject eruit voor gemeenten?

“Wij bieden co-financiering aan en geven een kick-start”, vertelt Schaling. “We verwachten wel het een en ander lokaal, zoals een aanspreekpunt vanuit de afdeling jeugd, sport én veiligheid. Zo kunnen we afstemmen wat het project moet zijn. Daarnaast moet de gemeente zich voor 2 jaar verbinden aan het programma en samenwerken met de lokale jeugdzorg en veiligheidsorganisaties om de doelgroep te bereiken. Ook stelt ze een buurtsportcoach beschikbaar voor de uitvoering van het project. Lokale partijen moeten het activiteitenplan zelf afstemmen. Verder leiden we coaches op om de interventie op de juiste manier uit te voeren en geven we aan welke sporten worden aangeboden. Van sommige sporten weten we gewoon dat ze beter aanslaan, zoals voetbal en basketbal.”

“Dit project is waardevol omdat wij hiermee een bijdrage leveren en handreikingen bieden om de verschillende afdelingen, deze verschillende werelden, bij elkaar te brengen.”

Werelden bij elkaar brengen

Een dergelijk project is redelijk kortstondig, maar de contacten die binnen gemeenten ontstaan vanuit verschillende afdelingen is écht de toekomst. Daar is Schaling van overtuigd. “Als je dit soort problemen wilt tackelen of verminderen dan is een meer integrale aanpak nodig. Stap 1 is dan dat mensen elkaar weten te vinden. Kennismaken met elkaar. We werken al jaren samen met afdelingen zorg en sport. Die werelden zijn echt anders. Zo werkt sport ’s avonds en zorg overdag. Sport bestaat uit vrijwilligers en bij zorg werken professionals. Om elkaars taal en cultuur te begrijpen moet je elkaar weten te vinden. Om de verschillen bij elkaar te brengen, heb je jaren nodig. Dit project is waardevol omdat wij hiermee een bijdrage leveren en handreikingen bieden om de verschillende afdelingen, deze verschillende werelden, bij elkaar te brengen.”

In het project Life Goals Youth werken Stichting Life Goals Nederland, de VriendenLoterij, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie samen. In de uitvoering werken zij nauw samen met deelnemende gemeenten en het project Alleen jij bepaalt wie je bent.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan