Direct naar content
20 november 2023Jeugdcriminaliteit, Jeugdgroepen, LVB jongeren en criminaliteit

Top600-veelplegers recidiveren niet minder

Het WODC onderzocht het effect van de Amsterdamse Top600-aanpak op de recidive, één van de drie doelstellingen van de aanpak. Het blijkt dat de Top600-veelplegers niet minder recidiveren. Vergelijkbare criminelen búíten de Top600 gaan zelfs iets minder vaak opnieuw de fout in dan daders die wel in de Top 600 zitten.

Dat kan deels komen omdat zij door hun zware en complexe problemen lastig te helpen zijn. Er zijn ook aanwijzingen dat de aanpak niet helemaal wordt uitgevoerd zoals beoogd, zeggen onderzoekers van het WODC. Ook lukt het hulpverleners vaak niet om voldoende perspectief te bieden, onder andere door problemen op de woningmarkt en in de zorg. Om te kunnen bepalen of de aanpak effectief is, is nader onderzoek nodig.

Doelstellingen Top600

De Top600 zijn ongeveer 600 personen die vaak zijn veroordeeld, onder andere voor high impact crimes, zoals woninginbraak, straatroof en zware mishandeling. De Top600-aanpak heeft drie doelstellingen: minder recidive, verbetering van het toekomstperspectief en voorkomen van crimineel gedrag bij minderjarige familieleden.

Veel problemen

Het gaat hier om een doelgroep met veel problemen, zoals psychische problemen, verslaving, dakloosheid en schulden. Vaak is er sprake van weinig motivatie om het gedrag aan te passen. Een aanzienlijk deel mist ook de capaciteit daartoe door licht verstandelijke beperkingen. Onderzoekers vragen zich daarom af of het doel van een duurzame recidivevermindering niet te hoog gegrepen is bij (een deel van) deze doelgroep. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het deel van de aanpak dat is gericht op rehabilitatie en resocialisatie niet wordt uitgevoerd zoals beoogd. Zo hebben de regisseurs steeds minder mogelijkheden om toekomstperspectief en ‘wisselgeld’ te bieden, met name op het gebied van huisvesting en zorg.

Aanbevelingen

De onderzoekers bevelen aan de aanpak niet uit te breiden naar andere doelgroepen totdat er meer duidelijk is over de effectiviteit. Verder kan het doel van recidivevermindering worden heroverwogen, is het belangrijk dat de regisseurs meer handelingsperspectief krijgen en kan worden nagedacht voor welke doelgroep deze aanpak het meest geschikt is.

Download het onderzoek ‘De effectiviteit van de Top600-aanpak’ op wodc.nl en de ‘Kamerbrief Publiceren WODC onderzoek naar de effectiviteit van de Top600-aanpak’ op overheid.nl.

Bron: wodc.nl

Pak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag effectief aan en gebruik het 7-stappenmodel.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan