Direct naar content
26 april 2022Adolescentenstrafrecht, Veiligheid en zorg

Vernieuwde risicotaxatie instrument Ritax 2.0 is gelanceerd

Raadsonderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de jeugdreclasseerders van de gecertificeerde instellingen werken sinds 15 februari met het vernieuwde risicotaxatie instrument Ritax 2.0. Dit instrument is onderdeel van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ).

Risico- en beschermende factoren

Met de Ritax 2.0 worden risico- en beschermende factoren van jeugdige verdachten onderzocht en worden op grond van het onderzoek passende interventies geadviseerd. De Ritax 2.0 is verbeterd op basis van een normeringsonderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam.

De grootste veranderingen zijn:

  • Het instrument is compacter: 25% minder vragen;
  • Het is geschikt om af te nemen bij alle jongeren van 12 – 23 jaar als het strafbare feit voor het 18de jaar is gepleegd;
  • Inzetbaar voor alle jongeren die via het adolescentenstrafrecht zijn veroordeeld;
  • De scores om tot een profiel te komen zijn aangepast en de schaalverdeling is gewijzigd van een 3-puntsschaal (laag – midden –hoog) naar een 5-puntschaal (heel laag, laag, midden, hoog, heelhoog);
  • En de Ritax 2.0 is gebruikersvriendelijker: zo kunnen de gebruikers eenvoudiger navigeren door het instrument.

Wat volgt? De fase van monitoren en evalueren

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat samen met Justid, de RvdK en Jeugdzorg Nederland het gebruik en de effecten van de vernieuwing van de Ritax 2.0 monitoren. Vanuit het WODC wordt vervolgens de procesevaluatie georganiseerd.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan