Direct naar content
20 juni 2024Jeugdcriminaliteit

Ministers sturen Kamerbrief over evaluatie Wapens en Jongeren

Tijdens de evaluatie van het Actieplan Wapens en Jongeren, dat in 2022 werd afgerond, werd aanbevolen om meer diepgaand onderzoek te verrichten, zodat interventies kunnen worden ingezet die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ministers Yeşilgöz-Zegerius en Weerwind informeerden de Tweede Kamer deze week over de QuickScan ‘Een scherpe blik op steekwapenproblematiek’ en het barrièremodel voor wapens en jongeren.

Hand met mes. Afbeelding voor dossier wapens en jongeren

 

Verdiepend onderzoek

Een verdiepend onderzoek van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) moet meer inzicht geven in de achterliggende oorzaken en effectieve interventies bij wapengeweld door jongeren. Het zal specifieke oorzaken en risicofactoren identificeren, evenals de motieven voor wapenbezit en -geweld. Deze inzichten helpen gemeenten en andere betrokken partijen om realistische en geloofwaardige alternatieven te bieden. Daarnaast bevat het best practices uit binnen- en buitenland belichten met veelbelovende interventies. Het onderzoek wordt deze zomer afgerond.

QuickScan

De QuickScan ‘Een scherpe blik op steekwapenproblematiek is uitgevoerd als een literatuuronderzoek naar het dragen, bezitten en gebruiken van wapens door jongeren, hun motieven en mogelijke interventies. De QuickScan biedt concrete handvatten aan gemeenten, de jeugdstrafrechtketen, horeca, scholen en jongerenwerk om het aantal jongeren dat wapens draagt, bezit en gebruikt te verminderen. Het onderzoek is essentieel voor het ontwikkelen van gerichte, effectieve en duurzame interventies. De QuickScan is uitgevoerd door Bureau Beke en het barrièremodel is ontwikkeld in samenwerking met o.a. gemeenten, de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Openbaar Ministerie, Politie, CCV, verschillende jongerenwerk- en informatieorganisaties, Jeugdreclassering, Halt, Raad voor de Kinderbescherming, Nederlands Jeugdinstituut en vertegenwoordigers vanuit de horeca- en winkelierssectoren.

Barrièremodel

Het barrièremodel ontwikkelde het CCV in samenwerking met verschillende partners, waaronder gemeenten, ministeries, het Openbaar Ministerie, politie, jongerenorganisaties en de horeca- en winkelierssectoren. Dit model brengt het proces van het verkrijgen, bezitten en gebruiken van een wapen door jongeren in kaart. Het maakt duidelijk welke stappen jongeren moeten zetten om een wapen te bemachtigen en gebruiken, en welke partijen en gelegenheden dit mogelijk maken. Het barrièremodel identificeert waar barrières kunnen worden opgeworpen om de toegang tot wapens te bemoeilijken en geeft aangrijpingspunten voor interventies die gedragsverandering bij jongeren kunnen bevorderen.

Vervolgstappen

Naast deze initaitiatieven wordt gewerkt aan het onderhouden en versterken van het netwerk van ambtenaren, bestuurders en professionals. Er wordt gestreefd naar het aanscherpen van de uitvoering van acties en het verstevigen van het contact met de doelgroepen. Samen met dit netwerk werken de ministeries aan passende handelingsperspectieven om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan. In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het verdiepend onderzoek en de vervolgacties.

Bekijk ook eens deze berichten

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan