Direct naar content

Sociaal wijkteam

De gemeente kan het sociaal wijkteam aanwijzen als gemeentelijk toegangspunt tot jeugdhulp. Sociale wijkteams reageren op meldingen en nemen ook zelf initiatief om contact te leggen met burgers. Ze bieden passende ‘eerste hulp’ en lichte, generalistische ondersteuning van (ook kwetsbare) bewoners. Is er meer specialistische deskundigheid nodig, dan kan het team gaan opschalen door er specialisten bij te betrekken.

Taken

De taken van het sociaal wijkteam bestaan onder meer uit:

  • zichtbaar in de wijk aanwezig zijn;
  • aan de slag met bewoners met en zonder hulpvraag;
  • geven van informatie en advies over zorg en ondersteuning;
  • ondersteunen/samenwerken met actieve burgers en vrijwilligers;
  • signaleren: vragen in de wijk opsporen door een outreachende werkwijze;
  • lichte, generalistische ondersteuning en preventief werken: signalen;vroegtijdig oppakken, lichte interventies inzetten bij vragen en problemen;
  • ondersteuning bieden bij vragen die eenvoudig zijn op te lossen met de bewoner, zijn netwerk, vrijwilligers en de buurt (eerste hulp);
  • toeleiding en warme overdracht naar specialisten in de eerste of tweedelijnszorg bij problemen die vragen om een intensievere aanpak.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan