Direct naar content

Met veiligheidsbeleving jeugdoverlast verminderen

In de loop van de jaren hebben we een geweldig concept ontwikkeld om jeugdoverlast effectief aan te pakken. De ingang is de veiligheids- en overlastbeleving in een specifieke wijk. Keer op keer blijken teams die deze workshop volgen, succesvol in hun uitvoering.

Grip krijgen op beleving en er zorgvuldig naar handelen.

In deze aanpak gaan inhoud en proces hand in hand. Eerst duiken we in de betekenis van beleving. Dit is een lastig verschijnsel. Het is als een nat stukje zeep: het is er overduidelijk en tegelijk glipt het telkens uit je handen.

In deze dynamische workshop geven we je inzicht in hoe professionals, bewoners en jongeren veiligheid en overlast ervaren, hoe je daar grip op kunt krijgen en er zorgvuldig naar kunt handelen.

Ruim 7 jaar begeleiden we succesvol gemeenten bij de aanpak van jongerenoverlast waar de veiligheidsbeleving als startpunt wordt genomen. Veiligheidsadviseur van de gemeente Putten, Pim de Korte, zegt over deze werksessie: “We kwamen erachter dat we als partners meer de bewoners wilden betrekken bij de overlast. Soms doe je de dingen omdat je ze altijd al deed. Maar je vraagt je op een gegeven moment ook af: ‘Hebben we meer en kunnen we meer uit onze samenwerking halen?’ We hebben nu een nieuw startpunt om verder te werken en het beste uit elkaar te halen. Wij kregen er nieuwe energie door.” Lees wat Pim nog meer over deze werksessie vertelt.

Vragen over deze training?

Nieuwsgierig geworden wat het CCV voor jou als professional kan betekenen? Bel of mail tijdens kantooruren.

Intervisie

In een intervisie ga je met elkaar in gesprek over hoe je onderdelen van je werk hebt aangepakt. Je onderzoekt of er andere en betere oplossingen waren voor problemen die je tegenkwam. Het doel is om je eigen deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Het Jeugdteam van het CCV heeft de afgelopen jaren verschillende kleinschalige intervisies verzorgd. Een intervisie kun je in jouw gemeente organiseren, maar je bent ook met je collega’s en ketenpartners van harte welkom op het CCV.

Onlangs begeleidden CCV-adviseurs Nicole Langeveld en Frannie Herder een intervisiebijeenkomst met gemeenteambtenaren en politiemensen in de Achterhoek.

“Dank voor de zeer nuttige bijeenkomst. De aanwezigen vroegen of we dit een jaarlijks terugkerend gebeuren kunnen laten worden. Dat is een goed teken of niet!”

– Doke Tempels, Operationeel Expert Zorg en Veiligheid politieteam Achterhoek Oost

Vragen over deze training?

Nieuwsgierig geworden wat het CCV voor jou als professional kan betekenen? Bel of mail me tijdens kantooruren.

Adviesgesprek

Ervaren bewoners overlast van jongeren in hun straat, zijn er signalen van ondermijning op (middelbare) scholen, of wil je misschien meer doen aan vroegsignalering en preventie? Senioradviseurs jeugdcriminaliteit Frannie Herder en Nicole Langeveld staan voor je klaar om mee te denken of te sparren over specifieke situaties met jeugd en veiligheid.

Ervaren bewoners overlast van jongeren in hun straat, zijn er signalen van ondermijning op (middelbare) scholen, of wil je misschien meer doen aan vroegsignalering en preventie? Senioradviseurs jeugdcriminaliteit Frannie Herder en Nicole Langeveld staan voor je klaar om mee te denken of te sparren over specifieke situaties met jeugd en veiligheid.

Ze luisteren graag naar je verhaal en denken mee over de volgende stap die je kunt zetten. Zie hen ook als sparringpartner voor hoe je een betere samenwerking krijgt tussen de domeinen zorg en veiligheid. Want hoe werken de verschillende afdelingen binnen jouw gemeente eigenlijk samen, bijvoorbeeld bij een jongere uit een kwetsbaar gezin?

Aansluiten bij wat er is en wat er op dat moment speelt.

Nicole licht graag toe: ‘Elke gemeente heeft net een andere uitdaging, we sluiten aan bij wat er is en wat er op dat moment speelt. De meeste professionals die wij spreken zijn erg blij met bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting op het 7 stappenmodel en een schets van wat je van je partners mag verwachten. Anderen hebben juist meer behoefte om bij belangrijke ijkpunten even te checken op zij op de goede weg zitten.’

Frannie voegt toe: ‘Tegelijkertijd blijven we herhalen dat een goede analyse van het probleem cruciaal is. Want met een volledige analyse in de hand volgt de rest van de aanpak bijna als ‘vanzelf’.’

Ook een adviesgesprek inplannen of ruggespraak houden?

  • Uurtje sparren: kosteloos
  • Uitgebreider advies: op aanvraag

Vragen over deze training?

Nieuwsgierig geworden wat het CCV voor jou als professional kan betekenen? Bel of mail me tijdens kantooruren.

Anders zien, kijken en doen

Deze training is geaccrediteerd bij het SKJ en Registerplein. Jeugd- sociaal- en gezinsprofessionals ontvangen 9.00 punten voor het volgen van deze training.

In de jeugdtraining ‘Anders zien, kijken en doen’ kom je op vlieghoogte van de ontwikkelingen over de aanpak van jeugdgroepen en groepsgedrag. In deze training doen we het wel anders.

Want door problemen met jeugd of jeugdgroepen anders te benaderen (zien), ga je als vanzelf anders kijken. En dan merk je dat je focus verandert. Dat maakt vervolgens dat je als vanzelfsprekend voor andere acties kiest.

“De training helpt ons echt om bepaalde problemen anders aan te vliegen.”

Nicole Olbertz, Operationeel Specialist bij de politie Eenheid Oost:

“De training helpt ons echt om bepaalde problemen anders aan te vliegen. We staan nu eerder stil bij de vraag of er überhaupt een probleem is, voor wie en waarom. Want vaak hanteer je een vast werkproces, waarin je ook nog denkfouten maakt. Dáár bewust van worden, maakt dat je weer effectief wordt in je handelen. Dat is heel waardevol.”

De basis van de training is het (herijkte) werkproces 7-stappenmodel voor de aanpak van jeugdgroepen en groepsgedrag. In 2 dagen (2 x 5 uur) doorlopen we met elkaar dit werkproces en koppelen daar thema’s aan die daar van invloed op zijn.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

7-stappenmodel werkproces aanpak jeugdgroepen en groepsgedrag

Je hoort over de belangrijkste veranderingen in het herijkte 7-stappenmodel. Denk hierbij aan de onderwerpen informatie delen en online gedrag van jongeren in fluïde netwerken. Dit  7-stappenmodel vormt de rode draad van deze 2-daagse training.  

Interactieve training

De training ‘Anders zien, kijken en doen’ is interactief opgebouwd. Informatie, uitwisseling en samen oefenen wisselen elkaar af. Er is voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en inzichten te delen. De training is een afwisseling van theorie, filmpjes kijken en leuke oefeningen doen. Geen huiswerk!

Resultaten

De praktische oefeningen in kleine groepjes geven je handvatten mee om de aangeboden kennis en ervaringen in je eigen werk in te zetten. Je krijgt handige tips en formats om je werk makkelijker te maken. Denk aan een voorbeeldbrief aan een jongere die overlast veroorzaakt.

Na 2 dagen ben je weer helemaal up-to-date op een aantal relevante thema’s en ontwikkelingen die je verder helpen in de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Ook heb je praktisch geoefend met medecursisten en neem je concrete inzichten mee naar huis. En ‘last but not least’: de training zorgt ervoor dat de neuzen van je collega’s en/of partners dezelfde kant op komen te staan en dat verstevigt de onderlinge samenwerking.

Willeke Visser, beleidsadviseur Jeugd en Veiligheid, gemeente Gouda:

“Ons doel was om met elkaar op dezelfde vlieghoogte te komen,” vertelt Visser. “Dus waar praten we over, welke termen gebruiken we, wat verstaan we daaronder? Maar ook wie doet wat in de aanpak van jeugdgroepen, waar kun je elkaar op aanspreken en hoe zet je het 7-stappenmodel in? Dankzij de training is onze samenwerking vloeiender geworden. Dat vind ik heel waardevol.”

Voor wie?

Alle partners die werken in de aanpak van jeugdcriminaliteit en problematisch groepsgedrag kunnen samen deelnemen aan de training. Dus, ben jij beleidsmedewerker of -adviseur jeugd in een gemeente, werk je bij de politie of ben je jongerenwerker? Dan is deze training voor jullie zeker relevant.

Een dikke 8

De deelnemers beloonden eerdere trainingen met een 8. Lees meer over de ervaring van de gemeente Gouda met de training.

Incompany

De training wordt incompany gegeven. Wil je de training organiseren? Neem hiervoor contact op met nicole.langeveld(at)hetccv.nl. Ze geeft je graag meer informatie en antwoord op je vragen.

Vragen over deze training?

Nieuwsgierig geworden wat het CCV voor jou als professional kan betekenen? Bel of mail me tijdens kantooruren.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan