Direct naar content
13 december 2023Kindermishandeling

Cijfers seksueel en huiselijk geweld geweld tegen kinderen

Seksueel geweld tegen kinderen vindt in meer dan de helft (58%) van de gevallen plaats in een woning. Het is hiermee aannemelijk dat de dader in veel gevallen een familielid of bekende van het slachtoffer is. En 1 op de 5 jongeren is slachtoffer van huiselijk geweld. Dat zijn ruim 350 duizend jongeren.

Seksueel geweld

Seksueel geweld tegen kinderen dat plaatsvindt in een woning bestaat onder meer uit incest, verkrachting, sexting en aanranding. Veel verdachten zijn jonger dan 21 jaar (38%). Dit blijkt uit de nieuwe Monitor seksueel geweld tegen kinderen 2018-2022 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen die vandaag verschijnt. Het seksueel geweld dat tussen kinderen onderling plaatsvindt, onderstreept volgens Nationaal Rapporteur Conny Rijken het belang van goede relationele en seksuele vorming voor alle kinderen, passend bij hun leeftijd.

De Nationaal Rapporteur beveelt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan om het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, GGZ, politie en Slachtofferhulp Nederland, ondergebracht bij het CSG, te versterken. Dit met het doel de multidisciplinaire aanpak en hulpverlening aan (minderjarige) slachtoffers van seksueel geweld in Nederland te verbeteren.

Download de Monitor seksueel geweld tegen kinderen 2018-2022 op nationaalrapporteur.nl.

Huiselijk geweld

In 2022 zei 18% van de jongeren tussen 16 en 25 jaar dat ze in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer waren van huiselijk geweld. Het gaat niet alleen om fysiek geweld, maar ook om andere vormen van geweld zoals dwingende controle door gezinsleden en stalking door een ex-partner.

Minderjarige jongeren (16 tot 18 jaar) waren vaker slachtoffer. Vooral minderjarige vrouwen werden met 29% vaak slachtoffer. Bij zowel fysiek geweld als dwingende controle in huiselijke kring was de pleger vaak een gezinslid. Bij fysiek geweld ging het vooral om een broer of zus, terwijl dat bij dwingende controle vooral de ouders waren.

De cijfers zijn afkomstig uit de Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022, een enquête-onderzoek van het CBS en het WODC.

Bronnen: nationaalrapporteur.nl en cbs.nl.

Met de virtual reality simulatie ‘Vergeet mij niet’ verplaats je je in een 7-jarige en hoor en zie je hoe je ouders (ernstige) ruzie maken. Deze simulatie laat je beleven hoe het is om als kind getuige te zijn van huiselijk geweld.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan