Direct naar content
8 november 2022School en veiligheid

Meer aandacht voor (vrijwillige) hulpverlening met de Methodische Aanpak Schoolverzuim

In de aanpak van schoolverzuim onder leerplichtige jongeren worden justitieel ingrijpen en gedwongen trajecten steeds minder vaak toegepast. In plaats daarvan is er meer aandacht voor (vrijwillige) hulpverlening.

Dat blijkt uit onderzoek van BBSO dat, in samenwerking met KBA Nijmegen, in opdracht van het WODC is uitgevoerd. Hierin zijn ruim 400 verzuimcasussen geanalyseerd, zijn interviews met deskundigen afgenomen en is gesproken met ouders van verzuimende jongeren.

Problematiek verzuimende jongeren

Het overgrote deel van de verzuimende jongeren (86%) heeft – buiten het verzuim – op minstens één gebied (thuissituatie, gezondheid, school, gedrag) te maken met problematiek. De zwaarste problematiek (meerdere problemen op meerdere gebieden) komt voor bij 37% van de verzuimende jongeren. Deze jongeren komen vaker dan de andere jongeren in de ‘justitiële’ routes terecht. Er is een indicatie dat het schoolverzuim daarna niet stopt; verzuim lijkt in die gevallen ook niet het hoofdprobleem.

Schooluitval voorkomen

Bij de aanpak van schoolverzuim door leerplichtige jongeren is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om mogelijk langdurige schooluitval te voorkomen. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase kan daarbij helpen. In dit licht is, als vervolg op de ‘Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim’, in maart 2017 de ‘Methodische Aanpak Schoolverzuim’ (MAS) gelanceerd. Met de MAS ligt het accent meer op vrijwillige hulpverlening en leerplichtambtenaren handelen daarnaar, blijkt uit het onderzoek.

Rol van leerplichtambtenaar

De MAS is bedoeld als methode voor gestructureerd en uniform handelen van leerplichtambtenaren bij de aanpak van schoolverzuim, maar wordt nog niet overal structureel toegepast. De rol van leerplichtambtenaar verandert van (hoofdzakelijk) handhaver naar (hoofdzakelijk) schakel in hulpverlening en preventie. De MAS heeft deze nieuwe rol gecreëerd – of in elk geval dat proces versterkt – maar die rol is nog in ontwikkeling en de MAS biedt nog niet voldoende handvatten voor de invulling daarvan.

Doorontwikkeling MAS

In het onderzoek zijn dan ook aanknopingspunten gevonden voor verbetering en doorontwikkeling van de MAS.

Mogelijkheden voor verbetering van de MAS liggen in de borging van de MAS binnen de leerplichtteams, de informatie-uitwisseling door leerplichtambtenaren en de afstemming met de organisaties in de schoolverzuimketen (onderwijs en sociaal domein), de doorontwikkeling van de rol van de leerplichtambtenaar en een nadere beschouwing van de toepassing van de Halt-route.

Bron: WODC.nl

Wat doe jij voor een veiliger schoolklimaat? De meeste jongeren en medewerkers voelen zich veilig op school. Er leven wel zorgen over het groeiend aantal leerlingen dat rondloopt met wapens. Wat kun je doen?

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan