Direct naar content
17 februari 2022Radicalisering

Steeds meer jongeren radicaliseren

Er zijn steeds meer aanhangers van rechts-extremisme in Europa. De opkomst onder vooral jongeren, deels ook tieners, is reden genoeg tot zorg. Ze voelen zich aangetrokken tot het zogeheten accelerationisme. Deze ontwikkeling is volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg al sinds 2016 gaande.

De jongeren zien volgens hem het accelerationisme als ideologie. “Dat staat voor een ideologie waar mensen eigenlijk door middel van geweld, rassenoorlog et cetera, onrust in de samenleving versneld willen inzetten om het zittende regime – zoals zij dat zeggen – om te werpen om een blanke etnostaat te realiseren.”

Accelerationisme

Aalbersberg baseert de toename van accelerationisme op het dreigingsbeeld dat ze 3 keer per jaar maken.  “We hebben het over jongeren, soms nog in hun tienerjaren tot hun adolescentie, waar de zorg over gaat. Jongeren die buiten het zicht op een kamertje op gesloten internetplatformen als individu radicaliseren.”

Nederland heeft wel altijd terrorisme op de juiste manier aangepakt, stelt Aalbersberg. “Het ging altijd met verschillende aspecten: investeren in de veiligheidsdiensten, politie en justitie. In het zichtbaar maken, maar ook in het zo snel mogelijk kunnen optreden. Het is ook hard geworden in het eerder herkennen van probleemgevallen en deze uit de radicalisering halen.”

Complex probleem

De opkomst van accelerationisme  is een complexer probleem, stelt Aalbersberg, omdat het om ‘normale’ jongens gaat. Hij denkt dat ouders een belangrijke rol spelen in de bestrijding. Zij moeten het met de jongeren bespreken. “Het is ook iets van school, het is iets van uitlatingen, dus jongeren- en jeugdwerkers kunnen ook een belangrijke spil zijn.”

Bron: BNR – Zorgen om opkomst rechts-extremisme in nederland: ‘het zijn gewone jongens’

Lees in het dossier Radicalisering meer over dit onderwerp en hoe je dit kunt aanpakken.

Bekijk ook eens deze

Bekijk het overzicht

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan