Direct naar content

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing binnen het jeugdstrafrecht en voor de inzet van alle vormen van jeugdreclassering.

Stadhuis Van Den Haag

Netwerk- en trajectberaad

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij nazorg. Ook is ze formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering voor jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. De inzet van vormen van jeugdhulp en jeugdreclassering wordt besproken in het netwerk-en trajectberaad.

Daarnaast heeft de gemeente algemene verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en inkomen, huisvesting, en ondersteuning en participatie. Vanuit die verantwoordelijkheden wordt de gemeente geacht activiteiten voor jongeren in een nazorgtraject te ontwikkelen.

Coördinatie en afstemming

Na het aflopen van de sanctie neemt de gemeente de nazorg over van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Jeugdreclassering. De coördinatie van de nazorg kan plaatsvinden vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis. Hierin voeren gemeentelijke instanties overleg met justitie en zorginstanties.

Jongeren hebben na detentie een woning, school of werk nodig. Re-integratie van deze jongeren vraagt dan inzet van partijen als woningcorporaties en scholen, en dus om goede afstemming tussen die partijen.

Gemeentelijke rollen rond nazorg

Rollen

Taken

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het dossier ex-gedetineerden naar www.vng.nl.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan