Direct naar content

Zorg- en Veiligheidshuis

Jongeren die uit detentie komen, kunnen in het Zorg- en Veiligheidshuis besproken worden. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerksamenwerkingsverband, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en het bestuur verbinden.

Mannen Aan Vergadertafel

Verantwoordelijk

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit, waarbij het Zorg- en Veiligheidshuis een rol als voorzitter, procesregisseur en aanjager heeft. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit, maar ook een verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en heeft daarmee regie over meerdere leefdomeinen en beleidsterreinen die binnen het Zorg- en Veiligheidshuis samenkomen. Binnen de eigen (veiligheids)regio kunnen een of meerdere aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering actief zijn, waarmee de verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden verschillende afspraken kunnen maken met de aanbieders.

Aanpak

Het Zorg- en Veiligheidshuis vervult een belangrijke rol bij het maken van een gedeelde probleemanalyse, doelstellingen en visie op de aanpak. De partijen die in het Zorg- en Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, zijn onder andere de gemeente, de politie, het Openbaar Ministeriereclasseringsinstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de leerplichtambtenaar en het welzijnswerk.

Netwerk- en Trajectberaad

Deze partners maken concrete afspraken over de aanpak rond de nazorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis kan bijvoorbeeld het overleg Netwerk- en Trajectberaad faciliteren.

Overleg over nazorg, zoals het Trajectberaad, kan overigens ook in het Centrum voor Jeugd en Gezin worden gevoerd. Het Veiligheidshuis kan ook zorgen voor afstemming met bijvoorbeeld het Risico Jongeren Overleg (RJO) en het casusoverleg.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan