Direct naar content

Meidencriminaliteit

Criminaliteit door meisjes is tussen 1996 en 2019 harder gestegen dan bij jongens. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat criminaliteit door meisjes de laatste jaren weer afneemt, maar deze afname is minder sterk dan bij jongens. Bijna een kwart van de criminele activiteiten door minderjarigen werd in 2019 gepleegd door meisjes.

Risicofactoren

De problemen van de meisjes lijken op die van jongens met probleemgedrag. De risicofactoren voor het gedrag, zoals gebruik van veel alcohol, delinquente vrienden en problemen op school, zijn gelijk. Ook ADHD, een heel laag of heel hoog zelfbeeld, seksueel trauma en een laag IQ zijn voorspellers voor crimineel gedrag. Problemen thuis, de betrokkenheid van ouders of een delinquente vader verhogen de vatbaarheid voor crimineel gedrag.

Voor een gemeente in het land heeft Futuro onderzoek (2020) gedaan naar criminaliteit bij meisjes. Uit het onderzoek blijkt dat jongens eerder bereikt worden door hulpverleningsvoorzieningen (bv. jongerenwerk) dan meiden en jonge vrouwen. Meiden worden op grote schaal afgeperst of persen (onder druk) andere meiden af van geld, telefoons, kleding etc. Ok gaan meiden seksuele contacten aan in ruil voor een materiële beloning.

Delictgedrag

Uit onderzoek van het WODC en de VU (2023) blijkt dat meisjes van jongens te verschillen in delictgedrag. Niet alleen plegen meisjes andere soorten delicten, zoals meer geweldloze delicten, maar ook zouden zij andere rollen vervullen als ze (samen met anderen) delicten plegen. In tegenstelling tot jongens die zich meer bezig lijken te houden met het gewelddadige aspect van een delict, zouden meisjes meer een sociale of faciliterende rol vervullen.

Deze verschillen in delictgedrag kunnen eraan bijdragen dat delinquente meisjes minder snel als verdachte in beeld komen. Desondanks geven politiemedewerkers aan dat het stereotype beeld van ‘het delinquente meisje’ aan het veranderen is. Bij ernstige geweldsdelicten zou niet meer automatisch van een mannelijke verdachte worden uitgegaan.

Investeren in kennis en scholing

In hetzelfde onderzoek wordt geadviseerd om te investeren in kennis en scholing rondom delinquente meisjes. Uit de interviews wordt duidelijk dat er mogelijk een gebrek aan kennis is bij professionals over meisjes, doordat zij in hun dagelijkse werkzaamheden weinig tot niet met deze groep te maken hebben en er niet specifiek aandacht lijkt te worden besteed aan deze groep.

Door te investeren in kennis en scholing over meisjes en hun delinquentie kan er gewerkt worden aan meer gewaarwording bij professionals van hoe zij meisjes bejegenen, en welke mechanismen relevant zijn voor hen. Dit kan bijdragen aan een gelijkwaardiger strafrechtproces voor meisjes en jongens.

Wij helpen je graag met een passende aanpak

Neem gerust contact op. Onze experts denken graag met je mee.

Meidenbendes

Al zijn ze in de minderheid, ook Nederland kent meidenbendes. Zo belaagden een groep jonge meiden – leeftijd 13 tot 16 jaar – een paar jaar geleden in Gouda voorbijgangers. Ze trokken willekeurige voorbijgangers van de fiets en probeerden telefoons te stelen. Of ze bespuugden, sloegen en trapten passanten zonder aanleiding.

Zware meiden

Voortvluchtige criminelen zijn niet alleen maar zware jongens, ook vrouwen zijn op de vlucht voor de politie. Met de nieuwe campagne ‘Crime has no gender’ laat de Europese politieorganisatie Europol zien dat zware criminelen niet alleen maar mannen zijn.

Links

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan