Direct naar content

Handvatten voor gegevensuitwisseling

Het 7-stappenmodel geeft handvatten voor een zorgvuldige omgang met de daarvoor noodzakelijke gegevensuitwisseling. De convenantpartners (gemeente, politie, OM en boa’s/toezicht & handhaving) zijn daarbij als eerste aan zet.

Als er sprake is van onderliggende problematiek dan bekijken zij wat daar mee te doen. Zo nodig en waar juridisch mogelijk schakelen zij andere partijen in zoals een lokaal team of de Raad voor de Kinderbescherming om actie te ondernemen op een individuele jongere.

Jongeren brengen hele dagen door op het internet en communiceren onderling via een veelheid aan platformen. Dat biedt kansen om jongeren te bereiken en inzage te krijgen in hun belevingswereld. Dit is ook relevant voor een online aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Er staat veel informatie online, maar die kun je niet allemaal zomaar gebruiken. Lees erover in het artikel van Secondant.

In hoofdstuk 5 van het werkdocument staan de handvatten voor gegevensdeling uitgewerkt.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan