Direct naar content

Zorg- en Veiligheidshuis en lokale persoonsgerichte aanpak

Door een jongere met problematisch gedrag aan te melden bij een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) of bij het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) kan worden voorkomen dat de veiligheid in de openbare ruimte en/of de veiligheid van de jongere zelf in gevaar komt.

Het aanmelden van een jongere draagt ook bij aan de doelen van het 7-stappenmodel, zoals het bieden van perspectief en het stellen van grenzen. De groepsaanpak en de PGA Z&V liggen dus vaak in elkaars verlengde. Je schakelt naar andere domeinen en partners buiten de convenantpartners en dat vraagt om extra aandacht in de afstemming.

Download het werkdocument met meer informatie over de verbinding tussen de groepsaanpak en de PGZ Z&V.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan