Direct naar content

Adolescentenstrafrecht: aanbodpalet

Het adolescentenstrafrecht bepaalt dat jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar die volgens het jeugdstrafrecht worden veroordeeld, te maken krijgen met sancties (straffen en maatregelen) uit het jeugdstrafrecht. Worden zij volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld, dan krijgen ze te maken met de sancties uit het volwassenenstrafrecht.

De Raad voor de Kinderbescherming adviseert aan het OM en de rechter over de inzet van straffen en maatregelen aan jongeren tot 18 jaar. De volwassenenreclassering adviseert het OM en de rechter over de inzet van straffen en maatregelen aan jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. Ook als zij volgens het jeugdstrafrecht worden veroordeeld. Het is daarom belangrijk dat medewerkers van de volwassenenreclassering niet alleen inzicht hebben in de mogelijkheden binnen het volwassenenstrafrecht, maar ook in de mogelijkheden binnen het jeugdstrafrecht.

Deze kennis over de mogelijkheden is nodig om te onderbouwen waarom bij een jongere of jongvolwassene, gezien zijn persoonlijkheid en de omstandigheden, het meeste effect te verwachten is van het jeugdstrafrecht of juist van het volwassenenstrafrecht. De (jeugd)reclassering kan deze onderbouwing vervolgens gebruiken bij het formuleren van een plan van aanpak.

Jeugdstrafrecht

De belangrijkste sancties die de rechter in het jeugdstrafrecht kan opleggen, zijn:

  • Geldboete;
  • Taakstraf (werkstraf of leerstraf/gedragsinterventie);
  • Jeugddetentie (justitiële jeugdinrichting);
  • Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM);
  • Maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ).

De rechter kan deze sancties – met uitzondering van de gedragsbeïnvloedende maatregel – voorwaardelijk opleggen. Hij kan daar ook, naast de algemene voorwaarden die altijd gelden, bijzondere voorwaarden aan verbinden.

Volwassenenstrafrecht

De belangrijkste sancties die de rechter in het volwassenenstrafrecht kan opleggen, zijn:

  • Geldboete;
  • Werkstraf;
  • Detentie (gevangeniswezen);
  • Maatregel opname in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD);
  • Maatregel terbeschikkingstelling (TBS).

De rechter kan deze sancties voorwaardelijk opleggen. Hij kan daar ook, naast de algemene voorwaarden die altijd gelden, bijzondere voorwaarden aan verbinden.

Advies en ruggespraak

Soms heb je even ruggespraak nodig… Even sparren?

Gedragsinterventies

Met de komst van het adolescentenstrafrecht kan het voorkomen dat jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar, die veroordeeld worden volgens het jeugdstrafrecht, te maken krijgen met gedragsinterventies die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor jongeren. Het uitgangspunt blijft dat die gedragsinterventies ook voor hen effectief moeten zijn. De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie bepaalt of dat zo is.

Afgesproken is dat een 18- tot 23-jarige die is veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht mag deelnemen aan de erkende gedragsinterventies uit het jeugdpalet.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan