Direct naar content

Adolescentenstrafrecht: beslissing

Het Openbaar Ministerie (OM) vordert een veroordeling volgens het jeugdstrafrecht of volgens het volwassenenstrafrecht. Het OM doet dat mede op basis van het adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming (bij 16- en 17-jarigen), van de volwassenenreclassering (bij 18- tot 23-jarigen) en/of van een Pro Justitia rapporteur (via het NIFP). De rechter beslist.

16 tot 18 jaar

Minderjarigen worden veroordeeld door een kinderrechter. Ook als zij worden veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht.

  • Veroordeelt de rechter de verdachte volgens het jeugdstrafrecht, dan kan hij alleen straffen en maatregelen opleggen uit het jeugdstrafrecht. Is er bovendien toezicht en begeleiding nodig, dan kan de rechter dit opdragen aan de jeugdreclassering of aan de volwassenenreclassering.
  • Veroordeelt de kinderrechter een verdachte van 16 of 17 jaar volgens het volwassenenstrafrecht, dan kan hij gebruik maken van straffen en maatregelen uit het volwassenenstrafrecht. Is er toezicht en begeleiding nodig, dan kan de rechter die alleen opdragen aan de volwassenenreclassering.

18 tot 23 jaar

Volwassenen worden veroordeeld door de politierechter of door de meervoudige kamer. Dit is afhankelijk van de ernst van het delict. Dit geldt ook voor het  jeugdstrafrecht. Gaat het om een zaak waarin het OM een veroordeling volgens het jeugdstrafrecht vordert, dan zorgt de rechtbank ervoor dat er een rechter bij de zaak wordt betrokken die ervaring heeft met het jeugdstrafrecht.

  • Veroordeelt de rechter een verdachte van 18 tot 23 jaar volgens het jeugdstrafrecht, dan kan hij alleen gebruik maken van straffen en maatregelen uit het jeugdstrafrecht. Veroordeelt de rechter een jongvolwassene van 18 tot 23 jaar volgens het jeugdstrafrecht en is toezicht en begeleiding nodig, dan kan de rechter dit opdragen aan de jeugdreclassering of aan de volwassenenreclassering.
  • Veroordeelt de rechter de verdachte volgens het volwassenenstrafrecht, dan kan hij alleen gebruik maken van sancties uit het volwassenenstrafrecht. Is er toezicht en begeleiding nodig, dan kan de rechter die alleen opdragen aan de volwassenenreclassering.

Advies en ruggespraak

Soms heb je even ruggespraak nodig… Even sparren?

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan