Direct naar content

Adolescentenstrafrecht: advies

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de volwassenenreclassering adviseren het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter over de inzet van ofwel het jeugdstrafrecht ofwel het volwassenenstrafrecht.

Zij maken telkens de afweging welke sancties (straffen en maatregelen) het beste aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van de verdachte en die de beste kansen bieden voor een effectieve aanpak om recidive te voorkomen en de betrokken jongere weer perspectief te bieden: die uit het jeugdstrafrecht of die uit het volwassenenstrafrecht. Hieronder staat hoe het advies tot stand komt bij verschillende leeftijdscategorieën.

16 tot 18 jaar

De RvdK doet onderzoek naar alle jongeren van 12 tot 18 jaar die in aanraking komen met justitie. Dat onderzoek leidt tot een advies over een passende sanctie voor de jongere. Als het OM een jongere van 16 tot 18 jaar wil dagvaarden (voor de rechter wil brengen) kan dat zowel met het jeugdrecht als het volwassenstrafrecht. Bij een veroordeling volgens het volwassenenstrafrecht adviseert de RvdK hierover aan het OM en aan de rechter. Zo nodig kan ook een Pro Justitia rapporteur (via het NIFP) een advies uitbrengen. Het OM kan deze adviezen overnemen in de vordering. De rechter beslist.

18 tot 23 jaar

Het OM kan aan de volwassenenreclassering een advies vragen over een volwassen verdachte. Gaat het om een jongvolwassene van 18 tot 23 jaar, dan adviseert de reclassering ook aan het OM en aan de rechter over de inzet van ofwel het volwassenenstrafrecht ofwel het jeugdstrafrecht. Zo nodig kan ook een Pro Justitia rapporteur (via het NIFP) een advies hierover uitbrengen. Het OM kan deze adviezen overnemen in de vordering. De rechter beslist.

De volwassenenreclassering gebruikt een landelijk vastgesteld afwegingskader voor het advies over de toepassing van het volwassenenstrafrecht of het jeugdstrafrecht. Ook Pro Justitia rapporteurs gebruiken een gestructureerd afwegingskader. Overweegt de reclassering om een veroordeling volgens het jeugdstrafrecht te adviseren, dan vraagt de reclassering advies bij de RvdK.

Advies en ruggespraak

Soms heb je even ruggespraak nodig… Even sparren?

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan