Direct naar content

Op zoek naar interventies en factoren

Bureau Beke voerde een praktijkscan uit op de interventies die vanuit de BOTOC-aanpak zijn opgestart. Deze interventies zijn op thema’s ingedeeld en bekeken op risicofactoren en beschermende factoren.

Interventies kiezen

Veel interventies uit de praktijkscan zetten in op verandering van antisociaal gedrag, het beter kunnen reflecteren op gedrag en het verkrijgen van moreel inzicht. Dit moet de kans op ingroei in de georganiseerde criminaliteit verkleinen. Een voorbeeld is de NJi-erkende interventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’.

Zoek je naar interventies, dan kijk je in de eerste plaats naar het soort interventie. Je zoekt bijvoorbeeld naar interventies die jongeren aan een baan helpen. Aan het soort interventie kun je risicofactoren en beschermende factoren verbinden. Deze staan hieronder in de tabel en komen uit het onderzoek van Bureau Beke. Je kiest een interventie waarmee je risicofactoren verkleint of de beschermende factoren vergroot.

De risicofactor ‘Vrienden en kennissen binnen de georganiseerde criminaliteit hebben’ kun je niet of lastig beïnvloeden. Maar je moet er wel degelijk alert op zijn en rekening mee houden, want het vergroot het risico dat jongeren in de criminaliteit belanden.

Selecteer een interventie

Risicofactor Beschermende factor
 • Antisociale persoonlijkheidskenmerken
 • Kunnen reflecteren
 • Hebben van moreel inzicht
 • Antisociale persoonlijkheidskenmerken
 • Laag opleidingsniveau hebben
 • Een criminele achtergrond hebben
 • Een baan hebben
 • Antisociale persoonlijkheidskenmerken
 • Vrienden en kennissen hebben binnen de georganiseerde criminaliteit
 • Kunnen reflecteren
 • Hebben van moreel inzicht
 • Een betekenisvolle, steunende derde hebben
 • Antisociale persoonlijkheidskenmerken
 • Een criminele achtergrond hebben
 • Vrienden en kennissen hebben binnen de georganiseerde criminaliteit
 • Kunnen reflecteren
 • Hebben van moreel inzicht
 • Een nieuwe identiteit ontwikkelen
 • Een betekenisvolle, steunende derde hebben
 • Erkenning krijgen voor talenten en succeservaringen
 • Antisociale persoonlijkheidskenmerken
 • Een criminele achtergrond hebben
 • Kunnen reflecteren
 • Hebben van moreel inzicht
 • Een nieuwe identiteit ontwikkelen
 • Een betekenisvolle, steunende derde hebben
 • Het criminele leven te stressvol vinden
 • Familiebanden hebben binnen de georganiseerde criminaliteit
 • Het criminele leven te stressvol vinden
 • Het financiële gewin valt tegen
 • Antisociale persoonlijkheidskenmerken
 • Kunnen reflecteren
 • Hebben van moreel inzicht
 • Een betekenisvolle, steunende derde hebben
 • Erkenning krijgen voor talenten en succeservaringen
 • Ambities hebben
 • Familiebanden hebben binnen de georganiseerde criminaliteit
 • Vrienden en kennissen hebben binnen de georganiseerde criminaliteit
 • Een criminele achtergrond hebben
 • Het criminele leven te stressvol vinden
 • Het financiële gewin valt tegen
 • Werk hebben waarin criminaliteit gemakkelijk kan voorkomen
 • Het criminele leven te stressvol vinden
 • Het financiële gewin valt tegen
 • Wordt nog nader onderzocht
 • Wordt nog nader onderzocht
 • Antisociale persoonlijkheidskenmerken
 • Laag opgeleid zijn
 • Kunnen reflecteren
 • Hebben van moreel inzicht
 • Een betekenisvolle, steunende derde hebben
 • Ambities hebben

Stappen om zinvolle interventies te kiezen

Gecombineerde factoren en levensgebieden

Zet je een nieuwe interventie in op risicojongeren, zorg dan ook voor begeleiding naar werk of school en schuldhulpverlening. Financiële problemen maken jongeren namelijk kwetsbaar voor rekrutering.

Zet je in op beschermende factoren als ‘een baan hebben’ en ‘geen schulden hebben’ dan vermindert dit de risicofactor ‘financieel kwetsbaar zijn’.

Zullen we meedenken?

Het jeugdteam van het CCV denkt mee over de analyse en over de mogelijkheden van interventies. Neem gerust contact met ons op.

Versterkende uitgangspunten

Tot slot: een aantal uitgangspunten versterken een interventie of programma. Maak daar gebruik van.

Jongeren zijn bijna 24 uur per dag online. Interventies die zich richten op de online leefwereld van jongeren geven inzicht in hun gedrag én op hoe je ze kunt bereiken.

Betrek instanties met voldoende capaciteit die contact leggen met jongeren en (risico’s) signaleren.

De rol van ouders en school is belangrijk. Betrokken ouders maken het verschil in de aanpak. En een school kan signalen in een vroeg stadium opvangen.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan