Direct naar content

Praktische handvatten voor de lokale aanpak jeugd: analyse

Zonder inzicht in de precieze problematiek, kun je geen effectieve aanpak neerzetten. Zorg dus dat de hele projectgroep de aard, omvang, gevolgen enzovoort van de problematiek goed in beeld heeft.

Inzicht

De probleemanalyse maken en het probleem duidelijk afbakenen zijn kritieke stappen voor een succesvolle aanpak. Dit zijn tenslotte het startpunt van de gezamenlijke inspanning én de uitgangssituatie om prioriteiten en maatregelen te benoemen.

De kwaliteit van de analyse is belangrijk voor de nulmeting van een aanpak. Want, op basis van de analyse, kun je gegevens vergelijken met latere metingen. Dat maakt de resultaten van het project meetbaar.

Download ook het E-book ‘4 sleutels voor een succesvolle aanpak jeugdgroepen’.

Prioriteiten stellen door puntenverdeling

De projectgroep heeft de problemen geïnventariseerd en heeft een beschrijving van de jongeren die betrokken zijn bij deze problemen. Er is nu een lijst met risico- en aandachtsgebieden, dit kunnen er bijvoorbeeld 20 zijn.

Het is dan van belang om prioriteiten toe te kennen, omdat niet aan alle onderwerpen direct evenveel aandacht kan worden gegeven. De leden van de projectgroep krijgen allen 10 punten te verdelen en mogen deze toekennen aan de (in dit voorbeeld 20) geconstateerde problemen.

Mensen rond een vergadertafel. Foto voor dossier jeugdgroepen

Praktijkvoorbeeld

In gemeente X zijn de diverse problemen inclusief de (groepen) jongeren die zich daarmee bezig houden geïnventariseerd. In totaal zijn er 12 groepen geconstateerd die verantwoordelijk zijn voor 7 type problemen variërend van vandalisme, drugsgebruik, scooteroverlast, hangen bij een winkelcentrum en dergelijke.

De projectgroep bestaat uit gemeenteambtenaren, politiemensen, jongerenwerkers, Bureau Halt en verslavingszorg (outreachend werk). De projectgroepleden hebben hun 10 punten verdeeld en het probleem drugsgebruik is als nummer één naar voren gekomen.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan